Barns syn

Å se verden gjennom barnas øyne ... Ser barna dine godt?

Barn og ungdom—nyttig informasjon om synspleie og råd til foreldrene.

Du som forelder er selvsagt opptatt av at alle barnets sanser skal fungere som de skal. Sansene har stor betydning for hvordan barna lærer nye ting og opplever verden. Det er viktig at du, i samarbeid med helsepersonell, følger med på barnets sanseutvikling.

Som med alle andre aspekter ved barnets helse knytter det seg en rekke særlige spørsmål og problemstillinger til barns syn. Nedenfor finner du nyttig informasjon om mange forskjellige temaer, fra den første synsundersøkelsen til å avgjøre om barnet ditt er klart til å begynne med kontaktlinser.