Jobbe i CooperVision

Din lyse fremtid starter her

Jobbe i CooperVision

CooperVision er et av verdens ledende selskaper innenfor kontaktlinsefeltet, og hver dag arbeider vi for å forbedre folks syn. Skal vi klare det, må medarbeidere med totalt forskjellige arbeidsoppgaver samarbeide. Alt fra vitenskapsfolk og forskere via eksperter på produksjon og selskapsstyring til salgs- og markedsføringsfolk.

CooperVisions ansatte kan med stolthet si at de er engasjerte, innovative, fleksible og vennlige. Dette gjenspeiler bedriftskulturen vår og er en av grunnene til at CooperVision kan være en god arbeidsplass for deg.

Vi står for en lys fremtid—for medarbeidere, kunder og dem som bruker kontaktlinsene våre.

Vi ser litt annerledes på ting. Vi kaller det et forfriskende perspektiv. For alle som jobber her, betyr det at meningene deres faktisk betyr noe, at vi kan utveksle ideer med hverandre og alle kan være med og påvirke.

For oss er samhold viktig. Følelsen av å være en del av noe stort, er det som gjør bedriften vår så spesiell. Og vi verdsetter mangfold siden ulike perspektiver jo betyr at vi kan se mye mer.

Vi er et ambisiøst selskap. Og for å hjelpe oss å nå målene våre, gir vi deg det du trenger for å oppnå dine.

Hvorfor jobbe i CooperVision?

Vi setter de ansatte i første rekke

CooperVisions ønske om å forbedre liv starter med de ansatte. Personalet er vår viktigste ressurs, og vi etterstreber hele tiden å utvikle dem, slik at de kan utrette store ting som virkelig betyr noe. Vi oppmuntrer de ansatte til å oppnå resultater og belønner kreative ideer og hardt arbeid med konkurransedyktig lønn og attraktive goder. I tillegg har vi fokus på helse. Engasjementet i kjerneverdiene våre og en personalsentrert bedriftskultur preget av mangfold og inkludering bidrar til å skape engasjement og gode resultater i organisasjonen.

Vi sikter mot en lys fremtid—for medarbeiderne, for kundene og for alle dem som bruker kontaktlinsene våre.

Det vi utretter til daglig, føles fantastisk. Vi forbedrer folks syn hver dag! Det handler ikke bare om å produsere kontaktlinser, det handler om å gi linsebrukerne frihet og trygghet.

Alle er med på dette, og alles bidrag teller, uansett hvilken rolle eller hvor stor erfaring de har. I CooperVision kan du derfor kjenne at du blir oppmuntret, får tillit og støtte i alt du gjør.

Delta i omfattende opplæring og personlig utvikling. Engasjer deg i det siste nye innenfor produktutvikling. Få innsikt i og hent inspirasjon fra samarbeid med team over hele verden. Vi er et progressivt, sunt og mangfoldig selskap som kan hjelpe deg å utrette mer og realisere ditt fulle potensial.

CooperVision blir stadig hedret av bransjeorganisasjoner og egne medarbeidere som en utmerket arbeidsplass.

Alt vi foretar oss i CooperVision bygger på de fire kjerneverdiene våre:
Vi er hengivne

Vi sørger for at arbeidet vårt kjennetegnes av ekspertise, fokus og besluttsomhet. Vi gir ikke opp før jobben er gjort på riktig måte i henhold til optikerens, linsebrukerens og våre egne krav.

Swipe to learn more about our values.
Vi er innovative

Vi utfordrer stadig oss selv til å finne kreative, originale og smarte løsninger som kan forbedre kontaktlinsene våre, styrke relasjonene våre og utnytte hver eneste mulighet optimalt.

Swipe to learn more about our values.
Vi er vennlige

Vi er åpne, enkle å handle med og lette å komme i kontakt med. Vi vil alltid gjøre det som er best for dem vi arbeider med, enten det dreier seg om optikere, linsebrukere eller egne medarbeidere.

Swipe to learn more about our values.
Vi er partnere

Vi samarbeider og bygger sterke relasjoner basert på ærlighet, oppriktighet, tillit og respekt. Vi setter lagånd høyt, og vi vet at vi gjennom vårt samarbeid med optikere, linsebrukere og ansatte kan oppnå mye mer enn det vi ville klart på egenhånd.

Swipe to learn more about our values.
Vi er hengivne
Vi er innovative
Vi er vennlige
Vi er partnere

Hold markøren over de ulike symbolene for å lese mer om verdiene våre.

Vi er hengivne

Vi sørger for at arbeidet vårt kjennetegnes av ekspertise, fokus og besluttsomhet. Vi gir ikke opp før jobben er gjort på riktig måte i henhold til optikerens, linsebrukerens og våre egne krav.

Vi er innovative

Vi utfordrer stadig oss selv til å finne kreative, originale og smarte løsninger som kan forbedre kontaktlinsene våre, styrke relasjonene våre og utnytte hver eneste mulighet optimalt.

Vi er vennlige

Vi er åpne, enkle å handle med og lette å komme i kontakt med. Vi vil alltid gjøre det som er best for dem vi arbeider med, enten det dreier seg om optikere, linsebrukere eller egne medarbeidere.

Vi er partnere

Vi samarbeider og bygger sterke relasjoner basert på ærlighet, oppriktighet, tillit og respekt. Vi setter lagånd høyt, og vi vet at vi gjennom vårt samarbeid med optikere, linsebrukere og ansatte kan oppnå mye mer enn det vi ville klart på egenhånd.

Vi vokser globalt.

CooperVision er en global bransjeleder som fortsetter å vokse. Vi pleier å kalle oss et «stort, lite selskap». For til tross for at vi er en av verdens største produsenter av myke kontaktlinser, har vi aldri mistet gründerånden som driver oss. Kontaktlinsene våre blir produsert på tre kontinenter og selges i over 130 land1. I 2019, som en del av engasjementet vårt i globalt samfunnsborgerskap, inngikk CooperVision og morselskapet CooperCompanies et samarbeid med store selskaper, ideelle organisasjoner og regjeringer rundt om i verden. Samarbeidet tar utgangspunkt i FNs globale mål, som er et globalt rammeverk og en internasjonal tiltaksplan for å utrydde fattigdom, stanse klimaendringene og skape trygge og fredelige samfunn fram mot 2030.

I forlengelsen av det globale oppdraget vårt – å gi alle en mulighet til å se bedre – er CooperVision en ledende sponsor av Optometry Giving Sight (OGS), et globalt initiativ grunnlagt i 2003. OGS har som formål å hjelpe de 1,22 milliardene mennesker verden over, deriblant flere titalls millioner barn, som er blinde eller har synsskader forårsaket av manglende tilgang på øyeundersøkelser og ukorrigerte synsfeil.

Gjennom innsamlingsaksjoner på steder der CooperVision driver virksomhet, et pasientrabattprogram og markedsføringskampanjer for initiativet i tillegg til at vi årlig matcher de ansattes donasjoner, har vi generert over tre millioner dollar i bidrag til OGS*.

CooperVision er en del av CooperCompanies, en ledende, børsnotert internasjonal produsent av medisintekniske produkter med en omsetning på over 2,5 milliarder dollar. CooperCompanies ble grunnlagt for over 60 år siden som en liten, privat helsevirksomhet. Fremdeles i dag er selskapet engasjert i å utvikle produkter og tjenester som kan gjøre livet bedre for ett menneske om gangen.

* Data fra 2019.

Referanser:

1 CooperVision data on file, 2020. CooperVisions myke kontaktlinser og spesialkontaktlinser.