Vi er så heldige å ha flotte mennesker i organisasjonen vår som virkelig bryr seg om hva de gjør og som ønsker å gjøre en varig forskjell. Det er derfor vi styrker og støtter våre ansatte i å gjøre miljøbevisste valg.

Høydepunkter

Transport som reduserer utslipp

70 % av de ansatte på våre produksjonsanlegg i Costa Rica- og Ungarn deltar i felles transportordninger, og dette reduserer kjøretøyutslipp i atmosfæren*.

Bevaring av halvøya

Som en del av sin innsats for å støtte lokale miljøtiltak har CooperVision adoptert fem hektar på halvøya Osa i Costa Rica, hjemsted for 2,5 % av verdens biologiske mangfold.

Frivillig arbeid og innsats

På produksjonsanleggene våre gir de ansatte av sin tid til prosjekter som forbedrer samfunnet – som internasjonale kystoppryddingssprogrammer og partnerskap med skoler som lærer barn viktigheten av resirkulering og bevaring.

 

*Fra og med 1. kvartal 2018. Informasjon kan endres