Som en global leder innen kontaktlinser bidrar vi til å forbedre måten folk ser på hver dag.*1 

Men arbeidet vårt stopper ikke der. Vi designer våre produkter og emballasje nøye for å utnytte ressursene effektivt samtidig som vi jobber for å redusere karbonavtrykket vårt.‡§1   

Her hos CooperVision iverksetter vi stolt tiltak for å drive mer bærekraftig og streber etter å minimere den mulige miljøpåvirkningen vår. Ved å legge til rette for ansvarlig innhenting av materialer,2 gjenbruk av avfall der vi kan|1 og begynne å kompensere avfall fra våre produkter og emballasje som ikke kan gjenvinnes, tar vi steg for å forbedre planetens velvære.¶1       

Sammen med kundene våre, partnerne våre og videre, teller mange små handlinger i dag mot en lysere morgendag.        

 Vi designer – og designer kontinuerlig på nytt* – for å redusere karbonavtrykket vårt.‡§1   

 

​Vi designer produktene og emballasjen vår nøye for en effektiv bruk av ressursene.‡§1  Fra produktene våre til anleggene våre og prosessene våre mellom dem, er vi målbevisste i valgene vi tar i dag mot en større kollektiv påvirkning i morgen. 

 Vi designer for resirkulering, tekniske produkter og emballasje for å jobbe med resirkuleringsprogrammer i lokalsamfunnet der det er mulig.  

Vi bygger anlegg drevet av fornybar energi1 og utvikler prosesser for å bevisst redusere karbonavtrykket vårt.‡§1 Vi designer – og redesigner kontinuerlig  – for mindre avfall ved produksjonen av våre kontaktlinser.††3                

 Vi samarbeider og innoverer, og omfavner vår oppfinnsomhet for å ta vare på planeten vår og hverandre.    

 

Hos CooperVision er vi lidenskapelig opptatt av vår rolle som en global borger, og gir våre ansatte mulighet til å fremme bærekraft – uansett hvor liten handlingen er. Sammen med optikere og kontaktlinsebrukere kan vi alle ta skritt for å omfavne bærekraftige tiltak i dag for å bidra til å beskytte fremtiden vår.   

Men vi handler om så mye mer enn kontaktlinser. Det er derfor vi samarbeider med internasjonale organisasjoner og lokalsamfunn for å hjelpe oss med å redusere vårt miljømessige fotavtrykk1 og gjøre en positiv forskjell. Alt dette er gjort mulig av mennesker med lidenskap, innovativ tenkning og en drivkraft for handling. Gjennom vår kollektive oppfinnsomhet kan vi ta store steg for å forbedre planetens velvære, sammen.1 Og vi inviterer deg til å bli med på reisen vår mot en lysere morgendag.           

 

 Vi tar steg for å bevare begrensede naturressurser‡‡1 og utforske måter å bringe fornybare energikilder§§ inn i produksjonsoperasjonene våre.||1

 

 Vi samarbeider med partnere for å samle inn produksjonsavfallet vårt, hente inn ressurser igjen og gi dem nytt liv når det er mulig.|1

 

 Ved å begynne å kompensere for avfall fra våre produkter og emballasje som ikke kan gjenvinnes, tar vi steg for å forbedre planetens velvære.¶1         

FEATURED STORIES

 Her hos CooperVision iverksetter vi stolt tiltak for å drive mer bærekraftig og streber etter å minimere den mulige miljøpåvirkningen vår.     

Gjennom vår Sustainability Innovator Series vil vi dele historier om mennesker i et bredt utvalg av roller på tvers av vår globale organisasjon som har bidratt til vår bærekraftinnsats, stor og liten.        

 

PLAST GJORT BEDRE¶¶4,5

Det virker umulig å forestille seg hverdagen uten plast, og med god grunn: Det er et slitesterkt, allsidig og lett materiale. Men den samme holdbarheten som drev plast til utbredt popularitet, presenterer to betydelige utfordringer som påvirker miljøet vårt: Hvordan det er laget og hvordan det avhendes.¶¶***2,4,5

Gjennom vår innsats for å kompensere og gjenvinne plast gjennom vårt partnerskap med Plastic Bank, tar vi allerede store steg for å takle én av de største utfordringene: avhending.§ Vi tar nå steg for å håndtere hvordan plast lages, ved å fokusere på våre plastleverandører og hvordan plasten vi kjøper produseres.

STØRRE ENN FLASKER

Plast er et vesentlig materiale vi alle er avhengige av i vårt daglige liv. Hvordan plast lages, og hvordan den avhendes, kan påvirke miljøet vårt.2

Ved å samarbeide med Plastic Bank er vi i stand til ikke bare å ta steg for å takle plastens avhending, men vi er også i stand till å bidra til å takle sosioøkonomiske forskjeller i hundrevis av kystsamfunn.2,8

 

Sustainability News

A brighter tomorrow starts with all of us, today.
 

* Combination of 2022 market research based on global volume data and internal estimates.
† Refers to continuous manufacturing improvement processes undertaken by CooperVision to increase efficiency.
‡ Carbon footprint is limited to Scope 1 and 2 emissions, defined as: Scope 1 emissions are direct emissions from owned or controlled sources. Scope 2 emissions are indirect emissions from the generation of purchased energy.
§ CooperVision's 2022 Environmental, Social and Governance Report.
| CooperVision's 2020 Environmental, Social and Governance Report.
¶ Refers to CooperVision's plastic neutrality initiative with Plastic Bank.
** Refers to continuous manufacturing improvement processes undertaken by CooperVision to reduce its Scope 1 and 2 carbon emissions.
†† Waste associated with the manufacturing of contact lenses.
‡‡ Natural resources are defined as but not limited to water, nitrogen, natural gas and other organic compounds.
§§ Renewables are defined as materials or energies that can be sustained indefinitely because of inexhaustible supplies or new growth.
|| CooperVision uses renewable materials and energies in its manufacturing operations.
¶¶ According to peer-reviewed papers, polypropylene (PP) made using renewably sourced inputs yields a lower carbon footprint. CooperVision's plastic supplier has found that manufacturing PP using fossil-based inputs produces 1.63 kg CO2e/kg PP whereas manufacturing PP using plant-based inputs produces -0.82 kg CO2e/kg PP.
*** ISCC PLUS: International Sustainability and Carbon Certification PLUS.
††† CooperVision, through its collaboration with Plastic Bank, has collected and converted approximately 5.3M kg of plastic destined for waterways as of January 2024. Using Plastic Bank's metric of 1kg of plastic equaling 50 standard 202mm bottles, that will be the equivalent of approximately 263.7M plastic bottles not reaching our oceans.
 

References::
1. CVI data on file, 2023.
2. CVI data on file, 2024.
3. CVI data on file, 2023. CooperVision Supplier Code of Conduct.
4. CVI data on file, 2023. Manufacturing sites: Costa Rica, Hungary, New York State, Puerto Rico and Southampton, UK.
5. CVI data on file, 2023. Cradle-to-gate assessment of our supplier's bio-renewable input.
6. Narayan, R. (2011). Carbon footprint of bioplastics using biocarbon content analysis and life-cycle assessment. MRS Bulletin, 36(09), 716–721. https://doi.org/10.1557/mrs.2011.210
7. CVI data on file, 2023. Cradle-to-gate assessment of renewable bio-input carried out by our supplier of plastic polymer to CooperVision.
8. CVI data on file as of 1/2024.