Om CooperVision
Vi gir verden bedre syn

Engasjement. Ekspertise. Lederskap.

Vi i CooperVision arbeider hver eneste dag med å hjelpe folk over hele verden med å se bedre. Gjennom vitenskapelig og teknologisk innovasjon, virksomhetsoptimering og et tett samarbeid med optikerne har CooperVision gitt millioner av mennesker bedre syn og blitt en velrenommert, ledende global samarbeidspartner i kontaktlinsebransjen, som ...

tilbyr flest kombinasjonsmuligheter for myke kontaktlinser*1

 

er til stede i over 130 land2

produserer flere milliarder kontaktlinser årlig1

vokser hurtigere enn kontaktlinsemarkedet sett under ett†1

Fra vår banebrytende lansering av kontaktlinser med dokumentert bremsende effekt på myopi hos barn‡§3 via linseutførelsen kalt Digital Zone Optics®, utviklet for å dekke behovene hos kontaktlinsebrukere med en digital livsstil, og til verdens første familie med silikonhydrogelbaserte endagslinser tøyer CooperVision stadig grensene for hva kontaktlinser kan være—og gir kontaktlinsebrukerne nye fordeler.

Annen viktig informasjon:

* Basert på antall kombinasjonsmuligheter (sfære, sylinder, akse og addisjon) som produseres, inkludert alle myke sfæriske, toriske og multifokale (også spesialbestilte) kontaktlinser i silikonhydrogel og hydrogel fra de fire største produsentene. Inkludert endagslinser og månedslinser. Gjelder ikke kosmetiske og fotokromatiske linser. Gjelder ikke linser med flere basiskurver.

† Kombinasjon av markedsundersøkelser 2013–2018 basert på globale salgsinntekter og interne beregninger.

‡ Sammenlignet med enstyrkelinser gjennom en treårsperiode.

§ Produktet er ikke tilgjengelig i alle land.

Referanser:

1. CVI data on file, 2019.

2. CVI data on file, 2020.

3. Chamberlain P et al A 3-year Randomized Clinical Trial of MiSight Lenses for Myopia Control. Optom Vis Sci 2019;96:556-567.