Hello
Vi har gjort endagslinsene våre plastnøytrale gjennom vårt partnerskap med Plastic Bank®.1,2
For havene våre. For alle.
I samarbeidet med Plastic Bank® samler vi inn, bearbeider og gjenbruker plastavfall som ellers hadde havnet i havet. Vi kjøper credits som tilsvarer vekten av plasten vi bruker i endagslinser1, blisterpakningen og sekundærpakningen (den ytre kartongen)2 her i Norge – og en tilsvarende mengde plast samles inn av Plastic Bank®.

Plast er en nødvendighet i helsevesenet
I helsevesenet brukes plast av flere viktige årsaker, blant annet for sterilitet og sikkerhet.3,4,5 Og det samme gjelder for kontaktlinser og linsepakninger – plast spiller en viktig rolle.


Bærekraft angår oss alle
Bærekraft er et viktig spørsmål, og forbrukerne bryr seg om hvordan plast håndteres. 85 % av linsebrukerne mener det er viktig å holde havene fri for plast.6
Bærekraft er viktig for oss
I likhet med mange andre selskaper arbeider vi med bærekraftspørsmål – og vi har gjort store fremskritt.

Anleggene våre i Costa Rica, Puerto Rico og Madrid i Spania er sertifiserte i henhold til LEED (Leadership in Energy & Environmental Design), og anlegget vårt i Mountpark i Storbritannia er sertifisert i henhold til BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method).

Vi benytter oss av FNs bærekraftmål, og av disse målene prioriterer vi ansvarlig forbruk og produksjon.


Nå tar vi enda større ansvar – plastnøytralitet
Her i Norge har vi gjort endagslinsene våre plastnøytrale.1,2

Å være plastnøytral betyr at et selskap (eller et individ) gjenbruker og gjenvinner samme mengde plast som det bruker eller produserer.7

Ved å bli plastnøytrale gjør vi noe betydningsfullt i dag, samtidig som vi arbeider med flere langsiktige løsninger.Partnerskap for miljøet og menneskene
Vi har innledet et samarbeid med Plastic Bank® – et sosialt entreprenørskap med en virksomhet som bygger på etiske gjenvinningssystemer i kystsamfunn.8

Plasten samles inn av lokalbeboerne, og de får betalt for materialet de samler inn. Takket være dette har de råd til grunnleggende nødvendigheter som næringsmidler, drivstoff, skolepenger og helseforsikring.8

Det innsamlede materialet gjenvinnes og går inn i forsyningskjeden igjen.8

Plastnøytrale kontaktlinser – slik fungerer det
Hvordan det fungerer
  • I Norge inngår samtlige av CooperVisions endagslinser.
  • All plast som brukes i linsen, blisterpakningen og kartongen (inklusive blekk, lim og film) teller med.
  • Vi kjøper credits som tilsvarer vekten av plasten vi bruker i endagslinsene, blisterpakningene og kartongene våre her i Norge.2
  • Tilsvarende mengde plast, som ellers risikerer å havne i havet, samles inn av Plastic Bank®.
 
Nå kan du velge plastnøytrale kontaktlinser
Hvordan bli involvert
  • I Norge er alle endagslinser fra CooperVision plastnøytrale, så du trenger bare å si til optikeren at du er interessert i plastnøytrale kontaktlinser.
  • Optikeren din hjelper deg med å velge det alternativet som passer deg best.
  • Påmelding er ikke nødvendig – du trenger bare å bruke linsene for å delta.
Vil du vite mer?
Snakk med optikeren din hvis du vil vite mer om plastnøytrale kontaktlinser.


Fotnoter