Du bekrefter at de opplysningene du oppgir (navn, e-postadresse osv.), stemmer og er riktige, at du ikke utgir deg for å være noen andre, og at du ikke utgir deg for å være ansatt hos CooperVision eller på annen måte oppgir villedende ansettelsesstatus.

Vi forbeholder oss retten til å nekte deg adgang til bloggen. Hvis du legger igjen innlegg som ligger utenfor denne bloggens emneområde, eller vi på annen måte anser innlegget som upassende, forbeholder vi oss retten til ikke å tillate kommentaren eller innlegget. Vi forbeholder oss retten til når som helst å fjerne innlegg og kommentarer. Hvis dette skulle skje, kommer vi til å prøve å sende deg en melding som sier at "vi takker for innlegget ditt / kommentaren din, men anser innholdet for å være upassende eller at det på andre måter strider mot våre regler".

Når du legger igjen en kommentar på bloggen, gir du oss tillatelse til å bruke innlegget (i samsvar med brukervilkårene og CooperVisions personvernerklæring) etter CooperVisions eget forgodtbefinnende. Vi har blant annet rett til å kopiere, vise, modifisere eller inkludere innlegget i andre materialer osv. Du har ikke rett til noen form for godtgjørelse eller royalties, verken nå eller i fremtiden. Du avstår fra all rett til å påberope deg brudd på dine åndsverksrettigheter. Når du legger igjen en kommentar, samtykker du til ikke å forstyrre eller prøve å forstyrre driften av bloggen. Du har ikke tillatelse til å bruke noen form for automatiske verktøy for å samle inn informasjon fra eller fylle ut skjemaer på bloggen. Det er ikke tillatt å bruke CooperVisions nett- og e-postservere samt domenerelaterte e-postmeldinger til å sende ut uønskede masseutsendelser av e-post eller annet ondsinnet, uetisk, krenkende, skadelig eller ulovlig innhold. Bloggen må utelukkende brukes til lovlige formål. Bruk som ikke er tillatt, kan medføre sivilrettslig og/eller strafferettslig tiltale i samsvar med nasjonale, delstatlige eller lokale lover.

TILGANGEN TIL BLOGGEN TILBYS SOM DEN ER. VI GIR INGEN GARANTIER, UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE, HERUNDER GARANTIER OM SALGBARHET, EGNETHET FOR ET VISST FORMÅL, EIENDOMSRETT, SIKKERHET, NØYAKTIGHET ELLER IKKE-KRENKNING AV TREDJEPART. UTEN BEGRENSNING AV DET FOREGÅENDE GIR COOPERVISION HELLER INGEN GARANTIER ELLER PÅSTANDER OM AT TILGANGEN TIL BLOGGEN, BLOGGENS INNHOLD ELLER FUNKSJONER KOMMER TIL Å VÆRE AVBRUDDS- ELLER FEILFRI. DU PÅTAR DEG DET FULLE ANSVARET OG RISIKOEN FOR ET EVENTUELT TAP SOM SKYLDES NEDLASTING AV, OG/ELLER BRUK AV FILER, INFORMASJON, INNHOLD ELLER ANNET MATERIALE SOM DU HAR FUNNET PÅ BLOGGEN. I den grad loven tillater det, kan CooperVision ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig for noen som helst indirekte, uforutsette eller spesielle skader, følgeskader eller konsekvensskader knyttet til bloggen, enten det dreier seg om kontraktsbrudd, ikke tillatte handlinger, forsømmelse eller annen handling, selv om CooperVision var informert om risikoen for slike skader.