Ansattgodene i CooperVision er regionalt tilpasset samtidig som de skal bidra til å styrke det globale resultatet.

Lønningene er konkurransedyktige og evalueres årlig. Lønnskulturen er prestasjonsbasert, noe som vil si at de som anstrenger seg ekstra for at vi skal nå målene våre, kan få en ekstra påskjønnelse.  

Med visse stillinger følger det ytterlige muligheter i form av skjønnsmessige bonus- og insentivordninger som gir disse medarbeiderne en ekstra sjanse til å dra nytte av CooperVisions suksess.

Vi mener at alle medarbeidere har en viktig rolle å spille i CooperVisions fortsatte suksess, og at alle medarbeidere er unike. Derfor arbeider vi for at de globale påskjønnelsesordningene våre skal omfatte en rekke forskjellige goder, for eksempel:

  • penger og andre belønninger
  • utdanning og bredere støtte

CooperVision etterstreber å styrke medarbeidernes økonomiske, fysiske og psykiske velvære både på og utenfor arbeidsplassen—både i løpet av karrieren og når de har gått av med pensjon.