• MiSight® 1 day

MiSight® 1 day – den første myke kontaktlinsen som beviselig bremser utviklingen av nærsynthet hos barn1

Innblikk
  • Myk daglinse utviklet for nærsynte barn
  • MiSight® 1 day korrigerer barnets nærsynthet og gir dem en hverdag uten briller
  • MiSight® 1 day har et unikt optisk design som kan hjelpe med å bremse utviklingen av nærsynthet

Designet for barn med to klare fordeler:

Misight® 1 day korrigerer nærsynthet så barn kan glede seg med et skarpt syn uten briller
MiSight® 1 day har et spesielt optisk-design som kan begrense veksten av myopi1

Barn kan få et behov for en høyere styrke i takt med at de vokser

Med å introdusere MiSight® 1 day på et tidlig tidspunkt kan man begrense styrkeforandringer...

Misight® 1 day er barnevennlig*

Over et treårig klinisk studie >MiSight® 1 day hos barn i alderen 8-15 år:1

  • av barn som sa at de fortrekker MiSight® 1 day i steden for briller.

  • av barn helt ned til 8 år som er i stand til å sette linser på og ta dem ut igjen**

  • blandt foreldre hvor barn brukte MiSight® 1 day eller Proclear 1 day kontaktlinser over en treårig periode, 100% vurderte barna 'fornøyd' med hele opplevelsen med å bruke kontaktlinser.

Tilbake til MiSight® 1 day hjemmeside
* As reported by parents.
1. Chamberlain P, et al. Clinical evaluation of a dual-focus myopia control 1 day soft contact lens - 3-year results BCLA 2017.