Over hele verden—og på hjemmebane

CooperVision er levende opptatt av å oppfylle sin rolle som global samfunnsborger på en god måte. Samtidig som vi selger produkter i over 130 land*1 rundt om i verden, arbeider vi for å hjelpe folk overalt med å se bedre og å styrke lokalsamfunnene der vi driver vår virksomhet, gjennom filantropi, samfunnstjenester og kommersielle aktiviteter. Vi er dessuten dypt engasjert i jordas ve og vel og gjennomfører en rekke forskjellige programmer innenfor bærekraft og ressursbevaring ved anleggene våre rundt om i verden.

Global sponsor av Optometry Giving Sight

CooperVision er en ledende sponsor av Optometry Giving Sight (OGS), et globalt initiativ grunnlagt i 2003. OGS har som formål å hjelpe de 1,22 milliardene mennesker verden over, deriblant flere titalls millioner barn, som er blinde eller har synsskader forårsaket av manglende tilgang på øyeundersøkelser og ukorrigerte synsfeil.

Gjennom innsamlingsaksjoner på steder der CooperVision driver virksomhet, et pasientrabattprogram og markedsføringskampanjer for initiativet, i tillegg til at vi årlig matcher de ansattes donasjoner, har vi generert over tre millioner dollar i bidrag til OGS.

Programmer som støttes av OGS på alle seks kontinenter, har:

  • gitt over 7,6 millioner mennesker tilgang på grunnleggende øyepleie
  • utdannet mer enn 14 000 fagfolk innenfor øyehelse
  • bidratt til etableringen av over 130 synssentre

Hvert år får en av medarbeiderne våre rollen som CooperVision-ambassadør som skal delta i et oppsøkende program sammen med OSG for å se hvordan støtten vår og bidragene våre påvirker dem som trenger hjelp rundt om i verden.

I 2019 reiste Lisa Jenkins, som er produksjonskoordinator ved produksjonsanlegget vårt i Storbritannia, til Uganda som CooperVisions OGS-ambassadør.

Samfunnsengasjement

De mange tusen CooperVision-ansatte bor og arbeider i hundrevis av forskjellige lokalsamfunn rundt om i verden. Vi samarbeider med lokale organisasjoner og oppmuntrer de ansatte til å delta i lokale kultur-, miljø- og veldedighetsprosjekter som er av særlig betydning for de ansatte og familiene deres.

Omtanke for planeten

Bærekraft og ressursbevaring er spørsmål som gjennomsyrer CooperVisions daglige virksomhet. Pågående programmer ved anleggene våre rundt om i verden har gitt svært gode resultater når det gjelder å spare og gjenbruke vann, spare energi og gjenvinne og redusere bruken av produksjonsmaterialer.

  • Anleggene våre i Rochester, New York, drives med 100 % fornybare energikilder.
  • Produksjonsanlegget vårt i Alajuela i Costa Rica og distribusjonssentret vårt i Madrid i Spania er begge LEED-sertifiserte for miljøbevisst utforming og drift.
  • Ved produksjonsanlegget vårt i Puerto Rico sparer vi 63 millioner liter vann årlig gjennom et gjenvinningsprogram for vann, og behovet for vann fra byens vannforsyning er dermed redusert med 35 %.

I 2019 styrket vi engasjementet vårt og inngikk samarbeid med andre større selskaper, private institusjoner og regjeringer rundt om i verden med utgangspunkt i FNs globale mål om å skape en mer bærekraftig fremtid i løpet av det kommende tiåret.

 

* CooperVisions linsevæsker, myke kontaktlinser og spesialkontaktlinser.

Data fra 2019.

Basert på første kvartal av regnskapsåret 2018. Dataene kan endre seg.

Referanser:

1. CooperVision data on file, 2020.