Det er viktig å foreta regelmessige undersøkelser av barnets syn. Synet spiller tross alt en viktig rolle i hvordan barnet lærer verden å kjenne. Men hvor tidlig skal du begynne?

Barn bør ha sin første omfattende synsundersøkelse i treårsalderen. Hvis ikke optikeren anbefaler noe annet, bør barnet ta en ny synsundersøkelse annethvert år.

Synsundersøkelser hos optiker er viktig selv etter at barnet har begynt på skolen og i den forbindelse får enklere synskontroller for å teste synsskarpheten (tydelighet og klarhet), men friske øyne handler om mer enn bare perfekt syn (20-20).

Det kan være problemer med andre synsområder, for eksempel fargesyn, fokusering og øyebevegelser, som det ikke testes for i synskontroller.

Her følger noen flere tips til hvordan du kan holde barnets øyne friske.

Ting du bør være oppmerksom på med barns syn

  • Legg merke til hvordan barnet ser på ting, både hjemme og på skolen. Tegn på at barnet kan ha synsproblemer er blant annet:
  • Sitter for nært TV-en eller tavlen på skolen. Barn som har vanskeligheter med å se, prøver ofte å kompensere for dette på en naturlig måte ved å flytte seg nærmere eller holde gjenstandene nærmere ansiktet.
  • Barnet myser eller viser andre tegn til ubehag. Synsproblemer kan få barn til å myse, gni seg i øynene, bli uvanlig lysfølsomme eller legge hodet på skakke når de ser på ting.
  • Problemer med koordinasjon. Problemer med øye-håndkoordinasjonen eller øye-kroppkoordinasjonen ved fysiske aktiviteter som sykling eller lek kan være resultatet av et synsproblem. 
  • Viser uvanlig liten oppmerksomhet eller interesse. Manglende oppmerksomhet eller distraksjon er et tegn på oppmerksomhetsproblemer (ADHD), men de samme symptomene gjelder synsproblemer. Synsproblemer i ung alder kan føre til liten interesse for aktiviteter som utføres på nært hold, for eksempel lesing, fargelegging og pusling.

Det første besøket hos optikeren

Barnets første besøk hos optikeren eller legen kan være en kilde til uro. For å roe ned barnet er det viktig å gi det riktige forventninger i forkant av besøket. Du kan:

  • lese fortellinger om noen som går til optikeren
  • beskrive mulige aktiviteter, som å se på bilder eller E-tavler
  • forberede barnet på muligheten for at det kan få øyedråper, men forsikre dem om at det ikke er sprøyter involvert
  • forklare at ingen svar er feil når optikeren stiller spørsmål
  • Gode synsvaner starter tidlig. Finn en optiker til barnet, eller be optikeren om flere tips.

 

Informasjonen i denne artikkelen må ikke anses som medisinske råd og erstatter heller ikke anbefalinger fra helsepersonell. Kontakt optikeren din hvis du har konkrete spørsmål.

Flere artikler