«Inkludering og mangfold er grunnleggende for CooperVisions internasjonale suksess. Ved å skape oppmerksomhet rundt medarbeidernes personlige og kulturelle erfaring forsterker vi den nyskapingen og utviklingen som skjer i selskapet og som medarbeiderfellesskap. Vi vil være sikre på at alle føler at de blir verdsatt og får hjelp til å realisere sitt fulle potensial.»

Daniel McBride, adm. dir. i CooperVision

«Bedre sammen»—vi føler en samhørighet og er stolte over de forskjellige perspektivene våre.

Vi forstår at forskjellige perspektiver innebærer frisk og unik innsikt. Og lagånden gir oss et løft. Så vær deg selv—uansett hvem du er—og la oss utrette fantastiske ting sammen.

Programmene våre for «inkluderende lederskap» omfatter kurs hos rådgivningseksperter som Catalyst og Yale og bygger på den nyeste forskningen innenfor den komplekse utfordringen det er å lede organisasjoner med et stort mangfold. Flere hundre sjefer i høyere stillinger over hele verden deltar dessuten på treff om hvordan det er mulig å skape mer inkluderende arbeidsplasser, gi støtte til team med et stort mangfold og hjelpe kunder, leverandører og ansatte uten å være ubevisst partiske.

Ved de enkelte anleggene er det en rekke aktiviteter som hyller mangfold og inkluderende kultur, året rundt.

For å være fantastiske trenger vi bare være oss selv.

Det vi skaper her i Cooper, er helt fantastisk. Vi gjøre livet bedre, ett menneske om gangen. Alles bidrag teller, og det er derfor inkludering og mangfold er så viktig. Det handler ikke bare om å gjøre det rette, det er det som gjør selskapet vårt enestående. Og hvis du tenker etter, er det logisk siden ulike perspektiver jo betyr at vi kan se mye mer.

Vi er en gruppe med kollegaer her i Cooper som kaller oss Global Inclusion Council (GIC). Alle i GIC har et dypt engasjement for at selskapet skal være et sted der alle kan føle seg hjemme. Ingen skal føle seg utenfor. Vi vil at Cooper skal være et trygt og rettferdig miljø for alle, et sted der alle føler seg respektert og verdsatt.  Et sted der vi kan blomstre. Kort sagt et sted vi kan være stolte av å tilhøre.

Vi gjør dette mulig. Ikke bare med ord, men gjennom handlinger. Siden vi ble utnevnt av administrerende direktør Al White tidligere i år har GIC-teamets medlemmer blitt kjent med hverandre, kartlagt hva Cooper gjør for å fremme mangfold og inkludering og lært oss de beste metodene. Oppdraget vårt er å sikre at vi som bedrift fortsetter å lytte, lære og utvikle vår inkluderende mangfoldskultur. For å lykkes med dette har vi satt opp fire mål:

  1. Få det til å skje: Vi bidrar aktivt til selskapets initiativ og program for inkludering og mangfold.
  2. Spre forståelse: Vi fremmer mer informasjon og opplæring i hele organisasjonen for å ytterligere forankre inkludering og mangfold i alle deler av virksomheten.
  3. Lytte og lære av andre: Vi fungerer som ambassadører og ombud for forandring og deltar på eksterne arrangementer, oppfordrer til interne aktiviteter og formidler kunnskap til hele organisasjonen.
  4. For å bygge interessegrupper: Vi samarbeider med kollegaene våre i HR-avdelingen om å opprette og utvikle personalressursgrupper – åpne forumer for ansatte som deler interesser/bekymringer, og som kan hjelpe oss å utarbeide fremtidige initiativer. 

Det er fantastisk å være en del av Cooper-familien. Vi er en stor, global og suksessfull helsevirksomhet, og vi vokser oss stadig større og sterkere. Vi er bevisste på at inkludering og mangfold må stå sentralt hvis suksessen skal fortsette. Så vær deg selv—uansett hvem du er—og la oss utrette fantastiske ting sammen.