CooperVision utformer og produserer innovative kontaktlinser av høy kvalitet for å kunne imøtekomme det enorme spennet i behov og styrker blant brukerne. Vi driver omfattende forskning og utvikling innenfor optisk vitenskap. Og vi har et tett samarbeid med optikere, som hjelper oss å kartlegge de forskjellige behovene blant kontaktlinsebrukere rundt om i verden.

I vårt samarbeid med optikere legger vi vekt på å lytte til synspunktene deres og bidra med innsikt, støtte og verktøy til virksomheten deres. Vi hjelper dem dessuten å sikre at brukerne får tilpasset egnede kontaktlinser ut fra behov for synskorreksjon, budsjett og livsstil.

CooperVision mener det er avgjørende for selskapets suksess at medarbeiderne har det bra og dermed kan prestere godt. Vi arbeider aktivt for å støtte en arbeidsplass preget av mangfold, for å skape muligheter for personlig og karrieremessig utvikling og for å knytte sterke bånd til lokalsamfunnene der medarbeiderne våre bor og arbeider.

Alt vi foretar oss i CooperVision, bygger på de fire kjerneverdiene våre:

Vi er hengivne

Vi sørger for at arbeidet vårt kjennetegnes av ekspertise, fokus og besluttsomhet. Vi gir ikke opp før jobben er gjort på riktig måte i henhold til optikerens, linsebrukerens og våre egne krav.

Vi er innovative

Vi utfordrer stadig oss selv til å finne kreative, originale og smarte løsninger som kan forbedre kontaktlinsene våre, styrke relasjonene våre og utnytte hver eneste mulighet optimalt.

Vi er vennlige

Vi er åpne, enkle å handle med og lette å komme i kontakt med. Vi vil alltid gjøre det som er best for dem vi arbeider med, enten det dreier seg om optikere, linsebrukere eller egne medarbeidere.

Vi er partnere

Vi samarbeider og bygger sterke relasjoner basert på ærlighet, oppriktighet, tillit og respekt. Vi setter lagånd høyt, og vi vet at vi gjennom vårt samarbeid med optikere, linsebrukere og ansatte kan oppnå mye mer enn det vi ville klart på egenhånd.