LES DISSE VILKÅRENE NØYE FØR DU GÅR INN PÅ ELLER BRUKER DETTE NETTSTEDET. VILKÅRENE GJELDER ALLE SOM BRUKER NETTSTEDET, BÅDE REGISTRERTE OG IKKE-REGISTRERTE BRUKERE.

Hvis du ikke samtykker til å bli juridisk bundet av disse vilkårene, ber vi deg om IKKE å gå inn på eller bruke nettstedet.

For å kunne registrere deg må du bekrefte at du er minst 18 år gammel.

Vær også oppmerksom på at alle innlegg er offentlige. Innleggene bør derfor kun inneholde informasjon du har til hensikt å dele med andre.

Ved å registrere deg fritar du CooperVision fra alle krav knyttet til bruken av nettstedet.

I forbindelse med at du registrerer deg, kan vi komme til å lagre følgende informasjon som du sender inn:

  • E-postadresse
  • Passord
  • Fornavn, etternavn, brukernavn (det navnet som vises når du legger inn kommentarer)
  • Virksomhet
  • Poststed, delstat, land
  • Telefonnummer (ikke obligatorisk)
  • Én av følgende kategorier:

Lege, optiker, optometritekniker / oftalmisk tekniker

Pasient/forbruker

Medlem av bransjemedium

Leder i bransjen

Forfatter/konsulent

Annet (oppgi hva)

Du bekrefter at de opplysningene du oppgir (navn, e-postadresse osv.), stemmer og er riktige, at du ikke utgir deg for å være noen andre, og at du ikke utgir deg for å være ansatt hos CooperVision eller på annen måte oppgir villedende ansettelsesstatus.

 

Vi kan komme til å lagre visse opplysninger, kommentarer eller innlegg i en bestemt periode.

Vi forbeholder oss retten til å nekte deg tilgang til nettstedet. Hvis du legger igjen innlegg som ligger utenfor dette nettstedets emneområde, eller vi på annen måte anser innlegget som upassende, forbeholder vi oss retten til ikke å tillate kommentaren eller innlegget. Vi forbeholder oss retten til når som helst å fjerne innlegg og kommentarer. Hvis dette skulle skje, vil du motta en melding fra oss som sier at "vi takker for innlegget ditt / kommentaren din, men anser innholdet for å være upassende eller at det på andre måter strider mot våre regler".

Du godtar vår personvernerklæring

CooperVisions nettsted tar brukernes personvern på alvor. Se CooperVisions personvernerklæring for en forklaring av brukernes rettigheter hva angår informasjon som samles inn på dette nettstedet. Når du går inn på nettstedet, godtar du automatisk vilkårene i denne personvernerklæringen.

Merknad om brudd på opphavsrett

Materialer og informasjon som er tilgjengelig på nettstedet, er dekket av opphavsrett. Dette materialet eies eller kontrolleres av CooperVision eller er lisensiert til CooperVision av en tredjepart. Nedlastbart materiale kan lastes ned fra nettstedet, men må utelukkende brukes til personlig, ikke-kommersiell bruk.

Nedlastet materiale må ikke modifiseres på noen måte, og alle meldinger i dette materialet som gjelder opphavsrett, varemerker og lignende, må etterfølges. Det er ikke tillatt å kopiere, vise, laste ned, distribuere, modifisere, mangfoldiggjøre, publisere eller sende ut på nytt informasjon, tekst eller dokumenter som finnes på dette nettstedet. Vi anbefaler sterkt at du ikke laster opp materiale fra tredjeparter til vårt nettsted uten at du først har innhentet deres samtykke (innhold fra annet nettsted, artikler, koblinger, tekst, bilder, videoklipp osv.). Dette fordi materialer som er publisert av en tredjepart, også for en stor del er omfattet av opphavsrett eller beskyttet på andre måter.

Merknad om brudd på opphavsrett

Varemerker, servicemerker, forretningsnavn, helhetsinntrykk (så kalt trade dress) og produktnavn som brukes på dette nettstedet, tilhører, hvis ikke annet er oppgitt, CooperVision, deres datterselskaper, tilknyttede selskaper eller lisensgivere. Det kreves tillatelse for bruk av CooperVisions varemerker i offentlig sammenheng.

Andre nettsteder og/eller materialer

Koblinger til andre nettsider kan forekomme på nettstedet. Disse koblingene tilbys som en service til brukerne av nettstedet. CooperVision har ingen mulighet til å påvirke disse nettsidene, materialet, informasjonen, varene eller tjenestene som finnes på disse sidene. CooperVision påtar seg ikke ansvar for, gir ingen garantier for og gir ingen anbefalinger av materiale, informasjon, varer eller tjenester som er tilgjengelige via nettsidene det er koblet til. Vi gir ingen garantier for en eventuell personvernbeskyttelse (eller andre prinsipper) som brukes på disse nettsidene. Vi gir ingen garantier for sannhetsgehalten i innholdet på disse nettsidene. CooperVision forbeholder seg retten til når som helst å fjerne koblinger.

Informasjonens riktighet

CooperVision etterstreber en korrekt beskrivelse av sine produkter og å tilby oppdatert informasjon på nettstedet. CooperVision gir imidlertid ingen garantier for at produktbeskrivelsene og opplysningene som er oppgitt på nettstedet, er fullstendige og uten feil.

Ingen medisinske råd

Hensikten med dette nettstedet er å gi generell informasjon om synspleie og CooperVisions produkter og tjenester. Det inneholder ikke medisinske råd. Forbrukere og brukere bør alltid forhøre seg med en optiker for å få informasjon og råd om behandling av bestemte problemer eller andre medisinske behov.

Finn en optiker – generelle vilkår

Koblingen "Finn en optiker" hjelper brukerne å finne en optiker som fører CooperVisions produkter. Vi gjør vårt beste for å sikre at informasjonen i dette verktøyet stemmer. Informasjonen tilbys imidlertid med forbehold om eventuelle feil.

CooperVision gir ingen garantier eller påstander om kvaliteten på tjenester som tilbys av disse optikerne, og fraskriver seg uttrykkelig alt ansvar for handlinger utført av optikerne som står oppført på dette nettstedet.

Innhold som du legger igjen på nettsteder

Du gir CooperVision tillatelse til å bruke alt innhold du laster opp eller på annen måte sender til dette nettstedet (i henhold til brukervilkårene og CooperVisions personvernerklæring) etter CooperVisions eget forgodtbefinnende, inkludert, men ikke begrenset til, kopiering, visning, publisering, endring eller bruk i andre materialer. Bortsett fra i de tilfeller hvor CooperVision gir uttrykkelig beskjed om det eller det avtales på forhånd, foreligger det ikke noe konfidensielt forhold uavhengig av om brukerne av nettstedet kommuniserer muntlig, skriftlig eller i elektronisk form med CooperVision (f.eks. i form av viderekobling, spørsmål, kommentarer, forslag, ideer osv.). Hvis et nettsted som eies av CooperVision krever eller ber om at slik informasjon skal oppgis, og denne informasjonen inneholder personlig identifiserbare opplysninger (f.eks. navn, adresse, telefonnummer), forplikter CooperVision seg til å ta imot, bruke og håndtere informasjonen i samsvar med personvernerklæringen.

Denne typen kommunikasjon og all inngående informasjon, skal ellers anses for å være ikke-konfidensiell, og CooperVision skal ha rett til å mangfoldiggjøre, publisere eller på annen måte fritt benytte informasjonen, inkludert, men ikke begrenset til, i forskning, utvikling, produksjon eller bruk eller salg av produkter hvor den typen informasjon inngår. Avsenderen av informasjonen som sendes til CooperVision, har det fulle ansvaret for denne, inkludert sannhetsgehalt og nøyaktighet, og at den ikke krenker noen andres privatliv eller åndsverksrettigheter.

På nettstedet vårt finner du retningslinjer for kommentering som du må lese gjennom og godkjenne, før du kan legge inn kommentarer på nettstedet. Du finner den her.

Ikke tillatt oppførsel

Du samtykker til ikke å forstyrre eller prøve å forstyrre driften av nettstedet. Du har ikke tillatelse til å bruke noen form for automatiske verktøy for å samle inn informasjon fra eller fylle ut skjemaer på nettstedet. Det er ikke tillatt å bruke CooperVisions nett- og e-postservere samt domenerelaterte e-postmeldinger til å sende ut uønskede masseutsendelser av e-post eller annet ondsinnet, uetisk, krenkende, skadelig eller ulovlig innhold. Vi forbeholder oss retten til å begrense brukeres tilgang eller nekte brukere tilgang til nettstedet, eller vedta et annet passende tiltak hvis en bruker bryter disse brukervilkårene eller opptrer på en måte som krenker en persons eller organisasjons rettigheter, eller som vi på annet vis anser for å være misbruk, eller som har ulovlig, krenkende, skadelig eller ondsinnet hensikt. Nettstedet må utelukkende brukes til lovlige formål. Bruk som ikke er tillatt, kan medføre sivilrettslig og/eller strafferettslig tiltale i samsvar med nasjonale, delstatlige eller lokale lover.

Benytt ikke dette nettstedet for å formidle juridisk informasjon til CooperVision.

Kommunikasjon som sendes via nettstedets e-post- eller kommentarsystem, anses ikke for å utgjøre en juridisk bindende melding rettet til CooperVision eller noen av virksomhetens ansatte, medarbeidere, ombud eller representanter. Juridisk informasjon sendes til:

Office of the General Counsel
CooperCompanies
6101 Bollinger Canyon Road, Suite 500
San Ramon, CA 94583, USA

Ansvarsfraskrivning, skadebegrensning

TILGANGEN TIL NETTSTEDET TILBYS SOM DEN ER. VI GIR INGEN GARANTIER, UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE, HERUNDER GARANTIER OM SALGBARHET, EGNETHET FOR ET VISST FORMÅL, EIENDOMSRETT, SIKKERHET, NØYAKTIGHET ELLER IKKE-KRENKNING AV TREDJEPART. UTEN BEGRENSNING AV DET FOREGÅENDE GIR COOPERVISION HELLER INGEN GARANTIER ELLER PÅSTANDER OM AT TILGANGEN TIL NETTSTEDET, NETTSTEDETS INNHOLD ELLER FUNKSJONER KOMMER TIL Å VÆRE AVBRUDDS- ELLER FEILFRI. DU PÅTAR DEG DET FULLE ANSVARET OG RISIKOEN FOR ET EVENTUELT TAP SOM SKYLDES NEDLASTING AV, OG/ELLER BRUK AV FILER, INFORMASJON, INNHOLD ELLER ANNET MATERIALE SOM DU HAR FUNNET PÅ NETTSTEDET.

I den grad loven tillater det kan CooperVision ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig for noen som helst indirekte, uforutsette eller spesielle skader, følgeskader eller konsekvensskader knyttet til nettstedet, enten det dreier seg om kontraktsbrudd, ikke tillatte handlinger, forsømmelse eller annen handling, selv om CooperVision var informert om risikoen for slike skader.

Endringer i brukervilkår

Vi kan når som helst komme til å endre disse brukervilkårene, og kommer i slike tilfeller til å oppdatere brukervilkårene. Hvis du fortsetter å bruke nettstedet, godtar du automatisk våre endringer av disse brukervilkårene. Sørg derfor for å holde deg oppdatert om de aktuelle vilkårene.

Besøkende fra utlandet

CooperVision gir ingen påstander om at materialer eller annet innhold på nettstedet egner seg for eller er tilgjengelig for bruk utenfor USA, USAs territorier, besittelser eller protektorater. Hvis du velger å gå inn på nettstedet fra et annet sted, skjer dette på eget initiativ og egen risiko. Du har selv ansvar for å følge lokal lovgivning hvis, og i den utstrekning det finnes gjeldende lokale lover. Du samtykker uttrykkelig til å følge alle gjeldende lover som gjelder overføring av tekniske data fra USA eller landet der du bor.

Gjeldende lover, jurisdiksjon

Disse brukervilkår og din bruk av nettstedet reguleres av føderal amerikansk lovgivning samt delstaten Californias lover. Handlinger relatert til dette nettstedet kan utelukkende innledes i en passende delstatlig eller føderal domstol i delstaten California. Ved å bruke dette nettstedet gir du automatisk ditt samtykke til å gi delstatlige og/eller føderale domstoler i delstaten California jurisdiksjon.

Forslag og tilbakemeldinger

  • CooperVision setter pris på tilbakemeldinger og forespørsler. Hvis du har spørsmål eller kommentarer, er du velkommen til å kontakte oss via e-post på blogadmin@coopervision.com. For generelle spørsmål om nettstedet send en e-post til info@coopervision.com.
  • ANSVARSFRASKRIVNING FOR KOMMENTARER/INNLEGG – Vær oppmerksom på at innlegg og kommentarer som er skrevet inn på nettstedet, uttrykker de respektive forfatternes synspunkter og meninger som ikke nødvendigvis deles av CooperVision, deres ansatte eller ledelse.
  • Har du spørsmål eller kommentarer til CooperVisons produkter?

OPPFYLLELSESERKLÆRING FOR DEN OMFATTENDE SAMSVARSPOLICYEN

Vi har, som et ledd i CooperVision, Inc.s fortløpende arbeid innen regeletterlevelse, utviklet og implementert et omfattende samsvarsprogram (Comprehensive Compliance Program). Dette skal sørge for at gjeldende føderale lover og delstatslover samt industristandarder knyttet til markedsføring og reklame for våre produkter rettet mot profesjonelle innen helsetjenesten, etterleves. CooperVision, Inc. ("CooperVision") oppfyller i skrivende stund, så vidt vi vet, statuttene i virksomhetens omfattende samsvarspolicy (Comprehensive Compliance Policy), i henhold til beskrivelsen som gjelder profesjonelle innen helsetjenesten i California og, om nødvendig, California Health & Safety Code, Sections 119400-119402.

I. INNLEDNING

CooperVision har opprettet et program som har til hensikt å sikre: (1) etisk samhandling med helsearbeidere og (2) én praksis for reklame og markedsføring som i det alt vesentlige er i overensstemmelse med gjeldende føderale lover og delstatslover samt industristandarder, som standarden Code of Ethics on Interactions with Health Care Professionals, publisert av Advanced Medical Technology Association ("AdvaMed").

II. MØTER OG SALGS- OG PR-MØTER

CooperVision kommer, med visse, begrensede unntak i henhold til nasjonalt godkjente standarder, ikke til å refundere deltakernes utgifter til reise og opphold knyttet til opplæringskonferanser som er organisert av en tredjepart. CooperVision kan komme til å refundere rimelige utgifter til reise og opphold, samt tilby moderat bevertning, i forbindelse med deltakelse på møter med fokus på opplæring og faglig utvikling innen trygg og effektiv bruk av CooperVisions produkter og/eller salg og markedsføring av CooperVisions produkter i spørsmål som gjelder produktegenskaper og salgsvilkår. Disse møtene holdes på steder som er beregnet på informasjonsformidling, for eksempel i konferansemiljøer eller kunde- og virksomhetsanlegg. CooperVision betaler ikke utgifter til reise eller opphold for deltakernes ektefeller eller gjester.

III. FORRETNINGSMIDDAGER OG BEVERTNING

CooperVision kan iblant tilby et enkelt måltid og/eller selskap, vanligvis som en del av et opplærings- eller produktopplæringsmøte. Disse opplærings- og produktopplæringsmøtene omfatter ikke underholdning eller aktiviteter, og en representant fra CooperVision er til stede under hele møtet. Der det lar seg gjøre, skal disse møtene holdes i helsearbeiderens egne lokaler, eller i et annet formålstjenlig lokale.

IV. TILBUD OM OPPLÆRINGS- OG MARKEDSFØRINGSARTIKLER

Representanter fra CooperVision tilbyr iblant pasient- eller øvelsesartikler. Artiklene skal ha en målbar verdi (vanligvis tilsvarende en salgsverdi på maksimalt 800 kroner per artikkel) og ikke kunne brukes til annet enn opplæringsformål. Gaver av markedsføringskarakter med en symbolsk verdi, for eksempel penner, kaffekrus og gavekort, er ifølge CooperVisions retningslinjer ikke lenger tillatt.

V. FUNGERENDE COMPLIANCE OFFICER

Steve Reiman, Vice President Market Development hos CooperVision, fungerer som Compliance Officer med ansvar for samsvarsprogrammet. Vår Compliance Officer har myndighet til å foreta uavhengige vurderinger og har fri og uinnskrenket tilgang til toppledelsen.

VI. OPPLÆRING AV MEDARBEIDERE

En viktig del av CooperVisions omfattende samsvarspolicy er å lære opp og videreutdanne medarbeidere om deres juridiske og etiske plikt ifølge gjeldende helseprogrammer. CooperVision legger stor vekt på å iverksette nødvendige tiltak for effektivt å formidle våre standarder og prosedyrer til det personalet det gjelder.

VII. KOMMUNIKASJON

CooperVision oppmuntrer til dialog mellom ledelse og medarbeidere. Vårt mål er at alle medarbeidere som har spørsmål eller vil rapportere mulige lovbrudd, skal vite hvem de kan henvende seg til for å få relevante tilbakemeldinger og at de kan gjøre det uten fare for represalier. Det forventes at medarbeiderne rapporterer mistanker om brudd på virksomhetens retningslinjer ved å kontakte vår Compliance Officer. Medarbeiderne kan også rapportere mulige overtredelser til sin overordnede eller personalavdelingen.

VII. GRANSKNING OG KONTROLL

CooperVisions omfattende samsvarspolicy omfatter fortløpende tiltak for å kontrollere, granske og vurdere hvordan samsvarsarbeidet skjøttes. Hvordan granskningen foregår samt omfanget og frekvensen av kontroller, kartlegging og vurdering av samsvar kan variere og avhenger av flere faktorer, som nye krav fra myndighetene, endringer i forretningspraksis og andre forhold.

VIII. ANVENDELSE OG UNDERSØKELSE

CooperVisions omfattende samsvarspolicy søker å sikre at samtlige medarbeidere er innforstått med konsekvensene av å bryte loven eller virksomhetens retningslinjer, samt at det anvendes konsekvente disiplinærtiltak. Vår omfattende samsvarspolicy stiller krav til at virksomheten vurderer hvert enkelt tilfelle og handler raskt ved et mulig brudd på loven eller virksomhetens retningslinjer, vedtar passende disiplinærtiltak, vurderer om overtredelsen kan skyldes hull i retningslinjene, praksis eller internkontroll, samt vedtar tiltak for å forhindre fremtidige overtredelser.

 

[2013-07-01]