«Muligheter sammen»—for å hjelpe oss å nå målene våre, hjelper vi deg å oppnå dine.

Delta i omfattende opplæring og personlig utvikling. Engasjer deg i det siste nye innenfor produktutvikling. Få innsikt i og hent inspirasjon fra samarbeid med team over hele verden.

De globale utviklingsprogrammene våre omfatter følgende:

Inkluderende lederskap

CooperVision har programmer med fokus på inkludering for ledelsesgruppen, ledere på høyere nivå og personalsjefer. Under øktene legges det vekt på den komplekse utfordringen det er å skulle lede organisasjoner og team med et stort mangfold, og å hjelpe kunder uten å være ubevisst forutinntatt.

Utvikling for toppledere

For toppledere har vi flere spesialprogrammer, inkludert et 360-graders tilbakemeldingsprogram med et halvt års ledelsescoaching som har til formål å gi målrettede tilbakemeldinger og forslag til videre utvikling.

Vi tilbyr også et program for lederskapsutvikling med vekt på forretningsstrategi, strategisk planlegging, endringsledelse og teamledelse. Programmene drives med globale, tverrfunksjonelle grupper som gir store muligheter for intern nettverksbygging.

Personalledelse

Lederutviklingsprogrammene våre vektlegger ledelsesatferd, som prestasjonscoaching, effektiv kommunikasjon og emosjonell intelligens.

Global praksisordning

CooperVision tilbyr betalte praksisplasser som kan inspirere studenter til å se lenger enn til klasserommets fire vegger og skaffe seg praktisk erfaring ved å arbeide side om side med ledende bransjespesialister. Vi tilbyr praksisplasser på områder som økonomi, HR og markedsføring. Gjør deg klar til å fordype deg i et omfattende, prosjektfokusert program der du vil få spennende utfordringer og kan utvikle lederevner og evne til nettverksbygging og legge et unikt grunnlag for videre karriere. Praktikantene våre kommer fra universiteter og høyskoler rundt om i verden, der de studerer fag som økonomi, reklame, teknologi og markedsføring.