Vi utvikler kontinuerlig prosessene våre for å bruke mindre og resirkulere mer av materialene som trengs for å lage og distribuere produktene våre. Vi er stolte av fremgangen vi har gjort så langt, og vi vil fortsette å gjøre alt vi kan for å redusere miljøpåvirkningen vår ytterligere.

Høydepunkter

Minimering av alle typer avfall

I gjennomsnitt resirkuleres mer enn 95 % av materialene i produksjonsprosessene – inkludert papp, tre, papir og olje*.

Formålsendring av plast

Mer enn 99 % av plastkomponentene som genereres i produksjonsprosessen blir resirkulert*.

Få mer ut av papp

Våre distribusjonssentre bruker pappbeholdere 5 til 10 ganger før de resirkuleres**.

 

*Fra og med 1. kvartal 2018. Informasjon kan endres
**Produksjonsanlegg i Puerto Rico og Ungarn