PLAST GJORT BEDRE*1,2

Skjære ned på karbon ved kilden med ISCC PLUS-sertifisert plast †‡2,3     

Det virker umulig å forestille seg hverdagen uten plast, og med god grunn: Det er et slitesterkt, allsidig og lett materiale. Men den samme holdbarheten som drev plast til utbredt popularitet, presenterer to betydelige utfordringer som påvirker miljøet vårt: Hvordan det er laget og hvordan det avhendes.   

Gjennom vår innsats for å kompensere og gjenvinne plast gjennom vårt partnerskap med Plastic Bank, tar vi allerede store steg for å takle én av de største utfordringene: avhending.§ Vi tar nå steg for å håndtere hvordan plast lages, ved å fokusere på våre plastleverandører og hvordan plasten vi kjøper produseres.   

Så i dag omfavner vi Plast Gjort Bedre ved å begynne å kjøpe ISCC PLUS-sertifisert plast.*‡1,2,4

FREMME HØYERE STANDARDER FOR PLAST 

 ISCC PLUS-sertifisering identifiserer plastproduksjon som er verifiserbar, sporbar og bærekraftig.5,6 I tråd med FNs bærekraftsmål støtter ISCC reduksjon av klimagassutslipp til fordel for People + Planet.7,8   

Det er ingen enkel oppgave å redusere klimagassutslipp fra plastproduksjon. Hvert trinn spiller en viktig rolle – fra å bruke verifiserte og sporbare bærekraftige innputs, som biobaserte oljer, til mer effektive produksjonsteknikker som minimerer avfall i et produksjonsanlegg.6,9 Ved å begynne å kjøpe plast som er ISCC PLUS-sertifisert, er vi stolte av å støtte et internasjonalt sertifiseringssystem som er anerkjent for lavere karbonpåvirkning i produksjonen av plast. †‡2–4  

ISCC PLUS-sertifisering opprettholder også arbeidernes rettigheter og fremmer bærekraftig landbruk og praksis for arealbruk.9 Og den gjør alt dette på en fullstendig transparent måte – og sikrer at ISCC PLUS-sertifisert plast overholder disse prinsippene hvert steg på veien.9,10        

Ved å begynne å kjøpe ISCC PLUS-sertifisert plast, er CooperVision forpliktet til å oppnå en høyere standard for hvordan plast lages.‡4   

Så hvorfor bør du bry deg om Plast Gjort Bedre?*1,2  

Fordi hvordan den lages betyr noe. 
Fordi vi alle må ta det første steget.            
For sammen med våre kunder og brukere jobber vi for en lysere morgendag for People + Planet

A brighter tomorrow starts with all of us, today.
 

* According to peer-reviewed papers, polypropylene (PP) made using renewably sourced inputs yields a lower carbon footprint. Coopervision’s plastic supplier has found that manufacturing PP using fossil-based inputs produces 1.63 kg CO2e/kg PP whereas manufacturing ISCC-certified inputs produces -0.82 kg CO2e/kg PP.
† According to peer-reviewed papers, polypropylene (PP) made using renewably sourced inputs yields a lower carbon footprint. One of Coopervision's plastic suppliers has found through a cradle-to-gate assessment that manufacturing PP using fossil-based inputs produces 1.63 kg CO2e/kg PP whereas manufacturing PP using ISCC-certified inputs produces -0.82 kg CO2e/kg PP.
‡ ISCC PLUS: International Sustainability and Carbon Certification PLUS.
§ Through our partnership with Plastic Bank.
 

References::
1. CVI data on file, 2023. Cradle-to-gate assessment of our supplier’s biorenewable input.
2. Narayan, R. (2011). Carbon footprint of bioplastics using biocarbon content analysis and life-cycle assessment. MRS Bulletin, 36(09), 716?721. https://doi.org/10.1557/mrs.2011.210.
3. CVI data on file, 2023. Cradle-to-gate assessment of renewable bioinput carried out by one of CooperVision's suppliers of plastic polymer.
4. CVI data on file, 2024.
5. ISCC. https://www.iscc-system.org/certification/iscc-certification-schemes/iscc-plus/. Accessed Jan 25th 2024.
6. ISCC PLUS System Document (v3.3).
7. IPCC, 2022: Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [P.R. Shukla, J. Skea, R. Slade, A. Al Khourdajie, R. van Diemen, D. McCollum, M. Pathak, S. Some, P. Vyas, R. Fradera, M. Belkacemi, A. Hasija, G. Lisboa, S. Luz, J. Malley, (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, UK and New York, NY, USA. doi: 10.1017/9781009157926.
8. ISCC. https://www.iscc-system.org/. Accessed Jan 25th 2024.
9. ISCC. Sustainability Requirements. Version 3.1.
10. ISCC. https://www.iscc-system.org/certification/iscc-documents/iscc-audit-procedures/. Accessed Jan 25th 2024.