En lysere morgendag starter med oss alle, i dag.

 Her hos CooperVision iverksetter vi stolt tiltak for å drive mer bærekraftig og streber etter å minimere den mulige miljøpåvirkningen vår. Ved å legge til rette for ansvarlig innhenting av materialer,1 gjenbruk av avfall der vi kan*2 og begynne å kompensere avfall fra våre produkter og emballasje som ikke kan gjenvinnes, tar vi steg for å forbedre planetens velvære.†3          

Vi tar steg for å bevare begrensede naturressurser§3 og utforske måter å bringe fornybare energikilder| inn i produksjonsoperasjonene våre.¶3

Vi implementerer bærekraftig praksis der vi kan, og forventer at alle våre leverandører overholder våre etiske retningslinjer for leverandører, noe som legger til rette for ansvarlig innkjøp av materialer.2   

Vi planlegger grundig maskiner, produkter og emballasje** med fornybare energikilder¶ i tankene.3   

Mange naturressurser er begrenset. Vi gjør det vi kan i dag for å tenke nytt om hvordan våre produkter, emballasje og energi blir innhentet, og er forkjempere for fornybare alternativer der vi kan, mens vi utforsker måter å innhente enda mer bærekraftig i fremtiden. Fornybare materialer og resirkulert avfall kan potensielt redusere karbonutslipp og redusere miljørisiko3– noe som fører til en enda større kollektiv påvirkning.              

 

 Vi samarbeider med partnere for å samle inn produksjonsavfallet vårt, hente inn ressurser igjen og gi dem nytt liv når det er mulig.*3    

​Materialene som utgjør våre produkter og emballasje er verdifulle ressurser – selv etter at de er brukt. I dag jobber vi for å forhindre plastens omdirigering ut i naturen,†3 og vi inviterer deg til å bli med i vår kollektive innsats mot en sirkulær økonomi.   

Dette betyr at vi tar steg for å gjenvinne våre produksjonsmaterialer etter at de har tjent sitt opprinnelige formål5 – ved å se potensialet deres til å bli gjenfødt. Ved å samarbeide med partnerne våre for å få mest mulig ut av dagens resirkuleringsinfrastruktur der det er mulig, resirkulerer vi ressursene våre og gir materialene våre et nytt liv – fra plastbeholdere til trafikkjegler.          

 Ved å begynne å kompensere for avfall fra våre produkter og emballasje som ikke kan gjenvinnes, tar vi steg for å forbedre planetens velvære.†3

Vi gjør vår del for å bidra til å kompensere for avfall som går ut i havet, som kveler landskap og lokalsamfunn3 – fordi vi ennå ikke kan kontrollere hva som skjer med produktene våre og emballasjen når de først er ute i verden.  

Vi fokuserer vår innsats på regioner som er mest påvirket av avfall, og samarbeider med partnere som takler avfall og sosioøkonomiske forskjeller.†3   

Ved å samarbeide med partnere for å fjerne brukte materialer fra naturen,††3 tar vi steg mot en lysere morgendag.             

A brighter tomorrow starts with all of us, today.
 

* CooperVision's 2020 Environmental, Social and Governance Report.
† Refers to CooperVision's plastic neutrality initiative with Plastic Bank.
‡ Refers to continuous manufacturing improvement processes undertaken by CooperVision to increase efficiency.
§ Natural resources are defined as but not limited to water, nitrogen, natural gas and other organic compounds.
| Renewables are defined as materials or energies that can be sustained indefinitely because of inexhaustible supplies or new growth.
¶ CooperVision uses renewable materials and energies in its manufacturing operations.
** CooperVision’s manufacturing processes are designed to adhere to CooperVision’s internal energy goals and design specifications.
†† Refers to CooperVision's plastic neutrality initiative with Plastic Bank and local community beach clean-up efforts.
 

References::
1. CVI data on file, 2024.
2. CVI data on file, 2023. CooperVision Supplier Code of Conduct.
3. CVI data on file, 2023.
4. Stegmann, P., Daioglou, V., Londo, M., van Vuuren, D. P., & Junginger, M. (2022). Plastic futures and their CO2 emissions. Nature, 612(7939), 272–276.
5. CVI data on file 2020-2023, including Zero Waste to Landfill Report by Manufacturing Site indicating reclamation efforts by waste stream (2022).