Større enn flasker

 Gjøre en meningsfull, målbar forskjell gjennom plastnøytralitet    

Plast er et vesentlig materiale vi alle er avhengige av i vårt daglige liv. Hvordan plast lages, og hvordan den avhendes, kan påvirke miljøet vårt. Hvert år går anslagsvis åtte millioner metriske tonn plast ut i havet – det tilsvarer en søppelbil med plast hvert minutt.1 

Siden 2021 har vi vært i samarbeid med Plastic Bank for å kompensere for en del av plastavtrykket vårt ved å takle havbundet plastavfall i hundrevis av kystsamfunn der plastforurensning og fattigdom er høyere enn noensinne.2–4 Ved å samarbeide med Plastic Bank er vi i stand til ikke bare å ta steg for å takle plastens avhending, men vi er også i stand til å bidra til å takle sosioøkonomiske forskjeller i disse lokalsamfunnene – bidra til å forbedre verden rundt oss og styrke en lysere fremtid for People + Planet.2,5–7 

Mer enn en milepæl

 Gjennom vårt partnerskap med Plastic Bank finansierer vi innsamling og resirkulering av havbundet plast tilsvarende vekten av plast som brukes i vårt utvalg av deltakende myke kontaktlinser, inkludert linse-, blister- og emballasjekomponenter, som selges og distribueres i 27 land i Amerika, Europa og Asia-Stillehavet.*    

Til dags dato har dette partnerskapet forhindret at plast tilsvarende hundrevis av millioner plastflasker har gått ut i verdenshavene.†4 Den innsamlede plasten resirkuleres og bearbeides, gjenfødes som Social Plastic®-råstoff, som forvandles til nye produkter og emballasje – noe som reduserer behovet for ny plast, muliggjør en sirkulær økonomi for plast og gir en varig miljømessig, sosial og økonomisk innvirkning.8   

Men vårt virkelige mål for påvirkning er mer enn plasten vi kompenserer for – vårt plastnøytralitetsinitiativ gir fordeler til og forbedrer levebrødet til tusenvis av innsamlingsmedlemmer i hundrevis av lokalsamfunn.2,4

Forbedre liv

 Plastic Bank-innsamlere i disse kystsamfunnene samler inn havbundet plastavfall og utveksler det med kreditter som de kan bruke til å kjøpe varer og tjenester, inkludert helse-, arbeids- og livsforsikring, digital tilkobling, dagligvarekuponger, skolerekvisita og mer.3 14 årlige forsyninger av CooperVisions 1-dags plastnøytrale kontaktlinser tilsvarer for eksempel minst 10 kilo innsamlet plast.2 I Indonesia i 2023 tilsvarer disse midlene i gjennomsnitt ett av følgende:9 ·                   

  • Én dags dagligvarer for et innsamlingsmedlem og deres familie ·        
  • Betaling av 15 dagers verdi av en innenlands strømregning ·    
  • 15 dagers Internettdata, en kritisk kilde for læring og utdanning for barn 

Program for synspleie

Videre har Plastic Bank etablert et visjonspleieprogram for å gi synsundersøkelser og kuponger for gratis øyeundersøkelser og briller for kvalifiserte medlemmer av Plastic Bank-innsamlingsmedlemmer.9 Den positive effekten av forbedret syn har vært knyttet til å bidra til å redusere fattigdom, støtte økonomiske muligheter og forbedre utdanningsresultater.10

I dag. I morgen. Sammen.

 Vi er den første produsenten av kontaktlinser som sporer og kompenserer for plastavfallet vårt for hver eske som selges og distribueres.11 Ved å helt enkelt foreskrive og bruke plastnøytrale kontaktlinser, hjelper våre optikere og brukere oss i vårt engasjement for bærekraft når vi streber etter å forvandle og forbedre velværet til People + Planet.2

 

A brighter tomorrow starts with all of us, today.
 

* Plastic used in participating CooperVision soft contact lens products is determined by the weight of plastic in the blister, the lens, and the secondary package, including laminates, adhesives, and auxiliary inputs (e.g. ink). The determination does not include plastic used during the manufacturing process for both these products and their packaging.
† CooperVision, through its collaboration with Plastic Bank, has collected and converted approximately 5.3M kg of plastic destined for waterways as of January 2024. Using Plastic Bank's metric of 1kg of plastic equaling 50 standard 202mm bottles, that will be the equivalent of approximately 263.7M plastic bottles not reaching our oceans.
‡ An annual supply of CooperVision 1 Day contact lenses is defined as 720 contact lenses expressed as the equivalent of eight 90-day packs, four packs each for the right and left eyes.
 

References::
1. National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, through the National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), 2020, https://www.nationalacademies.org/our-work/united-states-contributions-to-global-ocean-plastic-waste.
2. CVI data on file, 2024.
3. Plastic Bank. https://plasticbank.com/what-is-plastic-bank-all-about-and-how-can-i-get-involved/. Accessed Jan 25th 2024.
4. CVI data on file as of 1/2024.
5. CVI data on file, 2023.
6. Plastic Bank. https://plasticbank.com/impact-programs/. Accessed Jan 25th 2024.
7. Plastic Bank. https://plasticbank.com/about/. Accessed Jan 25th 2024.
8. Plastic Bank. https://plasticbank.com/how-social-recycling-is-saving-the-ocean-and-improving-lives/. Accessed Jan 25th 2024.
9. Plastic Bank data on file, 2024.
10. Zhang et al. "Advancing the Sustainable Development Goals through improving eye health: a scoping review," The Lancet Planetary Health. March 2022. (6) 274 & 278.
11. CVI data on file, 2021, 2020-2020 Plastic Bank Contract Agreement.