Fremmer CooperVisions bærekraftarbeid 

Da Paul Riggs’ datter fortalte at hun skulle studere biologi på universitetet, ble han både stolt og forbauset. Han hadde aldri trodd at hun skulle velge en karrierevei som lignet hans.

Paul, som har både utdanning og en tretti år lang karriere preget av naturvitenskap bak seg, bidrar med enorm kunnskap og engasjement i sin nåværende rolle som Director of Science and Sustainability i CooperVision. Han veileder teamene sine med en særegen samarbeidsevne, noe som sikrer at alle skjønner den potensielt dyptgripende effekten av arbeidet de utfører. Pauls fremtidsrettede tilnærming tar sikte på å gi varige fordeler for mennesker og planeten, vårt initiativ for å bevare naturressurser, redusere utslipp av klimagasser fra plastproduksjon samt gi mennesker mulighet til å gjøre bevisste valg. Han ser allerede hvordan bærekraftendringer påvirker fremtidige generasjoner.

Fremmer bærekraftige metoder hos CooperVision

Paul spiller en viktig rolle når det gjelder å fremme vårt bærekraftsarbeid i CooperVision og i verden forøvrig, fordi han prøver å finne områder hvor vi kan minimere vår eventuelle miljøpåvirkning og støtte mennesker og planeten. Målet er å fungere som en katalysator for fremskritt, selv om de enkelte stegene er små, ved å utnytte energien i teamene. Han samler ulike team av innovatører og utfordrer dem til å finne måter å kjøpe inn, designe og gjenvinne på for å redusere karbonavtrykket vårt.*†‡ 1,2

«Jeg mener industrien for medisinsk utstyr historisk sett har vært alt for selvtilfredse når det gjelder bærekraftsarbeid fordi produktene de lager har en såpass positiv effekt for sluttbrukeren», forklarer han. «Men det er ikke lenger en unnskyldning. Produktene våre må ha en dobbel fordel, og hjelpe både forbrukeren og planeten. Det er derfor viktig å sette sammen et kompetent team – å utnytte deres samlede styrker. Når alle i CooperVision jobber mot samme målsetning, blir samarbeid nokkelen for at vi skal nå målene våre.»

Det betyr at Paul interagerer med folk i alle deler av produksjonsprosessen av kontaktlinser. Enkelte dager samarbeider han med det globale innkjøpsteamet, og analyserer materialinnkjøp, produksjonsprosesser og forsyningskjeder. Andre dager møter han leverandører for å forbedre den potensielle bærekraften i våre produkter og emballasjer, med spesielt fokus på å redusere karbonutslippet og bruke ressurser på en effektiv måte. †‡§

Vi i CooperVision kompenserer for avfall fra våre produkter og emballasjer som enda ikke kan gjenvinnes, og gjør en meningsfull, målbar forskjell gjennom plastnøytralitet.│ 1 Paul samarbeidet med Carol Herring, Global Packaging Material og Technology Manager i CooperVision, og hennes team for å nøye beregne plastforbruket i hele produktsortimentet. Prosjektet har siden blitt gjort om til vårt initiativ for plastnøytralitet sammen med Plastic Bank, som finansierer innsamling og gjenvinning av havbundet plast tilsvarende vekten av plast som brukes i et utvalg av våre produkter.¶ 3 Plastic Bank samler inn, veier, sorterer, fliser opp og smelter innsamlet plastavfall til pellets. Dette selges videre som «råvare» og kan gjenbrukes til alt fra flasker til rengjøringsmidler til klær.4 Hittil har innsatsen forhindret at plast tilsvarende mer enn 305 millioner plastflasker har havnet i havet.** 5

Paul har samarbeidet tett med Miljø, helse og sikkerhet for å øke bærekraften hos våre drifts- og produksjonsanlegg. Vi har blitt tildelt sju LEED®-sertifiseringer og BREEAM®-karakterer. LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design) er et globalt anerkjent sertifiseringssystem for grønne bygninger6 og har blitt tildelt våre produksjonsanlegg for kontaktlinser i Juana Díaz, Puerto Rico, Alajuela, Costa Rica og Scottsville, N.Y., samt våre distribusjonssentre i West Henrietta, N.Y. og Spania. Et sekundært emballasje- og distribusjonsanlegg i Storbritannia har også fått BREEAM® -karakteren «Excellent». BREEAM® (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) er et frivillig system som vurderer en bygning ut fra et miljøperspektiv.7
 

Holdningsendring for meningsfull forandring

Felles for Pauls ulike ansvarsområder er at de bidrar til å drive CooperVisions bærekraftreise fremover. Det starter med å aktivt utfordre holdninger og vise at prioritering av bærekraft ikke bare er et valg, men et grunnleggende ansvar.

Paul understreker viktigheten av å være bevisst når man fatter beslutninger som påvirker miljøet. «Bærekraftig atferd begynner med endret holdning,» sier Paul. «Da for eksempel den britiske regjeringen bestemte at enkelte forhandlere skulle kreve 5 pence i avgift for plastposer, ble dette først sett på som et tiltak for å redusere plastavfall. Men med tiden tok britene til seg konseptet og fikk dårlig samvittighet bare ved å vurdere å betale avgiften, til tross for at den var lav. Å endre folks holdninger når det gjelder bærekraft innebærer å gi dem mulighet til å innse at de selv kan gjennomføre endringer for planetens beste.» 

Hans forståelse av hvor viktig det er å endre holdning for meningsfull forandring, er en viktig faktor i hans suksess når det gjelder å drive bærekraftmålene våre fremover. Han vet at vi kanskje ikke har fullstendige svar på alle våre bærekraftutfordringer akkurat nå, men mener at noe må skje nå. Vi kan ikke vente på den perfekte løsningen – det er alltid rom for forbedring og utvikling.

«Til syvende og sist handler det om å ta valg som er gunstige for planetens fremtid og kommende generasjoners velvære. Som tidligere fortalt skal min datter studere biologi. Hun representerer fremtiden – neste generasjon som vi prøver å beskytte,» sier Paul. Hun er interessert i biologisk mangfold og økologi, og hvordan vi kan bygge verden for fremtiden. Når jeg deler noen av CooperVisions bærekraftinitiativer med henne, syns hun vi gjør de riktige tingene. Det får meg til å tro at selv om veien kan være tøff, utfordrende og krevende, er det svært viktig å håndtere disse utfordringene. «Positiv forandring er ofte resultatet av å møte og overvinne utfordringer.»

A brighter tomorrow starts with all of us, today.
 

 * Refers to continuous manufacturing improvement processes undertaken by CooperVision to reduce its Scope 1 and 2 carbon emissions.
 † Carbon footprint is limited to Scope 1 and 2 emissions, defined as: Scope 1 emissions are direct emissions from owned or controlled sources. Scope 2 emissions are indirect emissions from the generation of purchased energy.
 ‡ CooperVision’s 2022 Environmental, Social, and Governance Reports.
 § Refers to continuous manufacturing improvements processes undertaken by CooperVison to increase efficiency. 
 │Refers to CooperVision’s plastic neutrality initiative with Plastic Bank. 
 ¶ Plastic used in participating CooperVision soft contact lens products is determined by the weight of plastic in the blister, the lens, and the secondary package, including laminates, adhesives, and auxiliary inputs (e.g. ink). The determination does not include plastic used during the manufacturing processfor both these products and their packaging.
 ** CooperVision, through its collaboration with Plastic Bank, to have collected and converted approximately 6.1 million kg of plastic destined for waterways as of January 2024. Using Plastic Bank’s metric of 1 kg of plastic equaling 50 standard 202mm bottles, that will be the equivalent of approximately 305 million plastic bottles not reaching our oceans.

1 CVI data on file, 2023. 
2 CVI data on file, 2020-2023, including Zero Waste to Landfill Report by Manufacturing Site indicating reclamation efforts by waste stream (2022).
3 CVI data on file, 2024. 
4 Plastic Bank. "About Plastic Bank -- Committed to Sustainability Goals." Accessed March 19, 2024.http://plasticbank.com/about
5 CVI data on file as of January 2024 
6 U.S. Green Building Council. "LEED -certified green buildings are better buildings." Accessed March 19, 2024. https://www.usgbc.org/leed
7 The BRE Group. "How BREEAM works." Accessed March 19, 2024. https://bregroup.com/products/breeam/how-breeam-works/#:~:text=The%20BREEAM%20ratings%20range%20from,stars%20on%20the%20BREEAM%20certificate.