Du har sikkert hørt om glaukom, men du vet kanskje ikke helt hva det er – bortsett fra at det er et synsproblem?

Her får du definisjonen på glaukom, lett forklart.

Det er en øyesykdom der skaden på synsnerven kan føre til at man mister synet. Glaukom er den nest vanligste årsaken til blindhet. Sykdommen rammer først og fremst personer over 60 år, men kan også slå til mot personer over 40 år. Og selv om det ikke går an å forhindre sykdommen (i hvert fall ikke med dagens teknologi), kan den diagnostiseres og behandles hvis den oppdages tidlig.

Ulike typer glaukom

Det finnes flere typer glaukom. Det kan best beskrives som en gruppe øyesykdommer. To av disse er:

Åpenvinklet glaukom

Ved denne typen glaukom dreneres ikke væsken ut av øyets indre. Dermed øker trykket i øyet, noe som gir gradvis svekking av synsskarpheten. Dette kan skje over relativt lang tid, og det kan derfor være vanskelig å oppdage hvis du ikke går til regelmessige kontroller hos optikeren.

Trangvinklet glaukom

Øyet dreneres heller ikke her ordentlig, siden kanalene er tette. Denne typen skiller seg ut ved at øyets iris ikke åpnes så mye som den skal. Trykkøkningen i øyet skjer også mye raskere. Når dette skjer, kan du oppleve intensiv smerte i form av hodeverk og ubehag som krever umiddelbar legehjelp.

Kirurgi og andre typer behandling av glaukom

Øyet må dreneres ordentlig for å snu effekten av glaukomet. Til dette finnes ulike typer kirurgisk behandling. Laser kan brukes for å redusere det økende trykket inne i øyet.

En mindre invasiv metode er reseptbelagte medisiner. Hvorvidt dette er effektivt, avhenger ofte av hvor tidlig glaukomet oppdages og hvor høyt trykket i øyet er. En øyelege kan gi en bedre forklaring på hvilken løsning som er best for deg.

Det finnes riktignok ikke et enkelt botemiddel mot glaukom, men sykdommen kan holdes i sjakk og behandles. I likhet med mange andre sykdommer har det mye å si hvor tidlig tilstanden oppdages. Gå jevnlig til optiker, selv om du synes at alt virker å være i orden.    

 

Informasjonen i denne artikkelen må ikke anses som medisinske råd og erstatter heller ikke anbefalinger fra helsepersonell. Kontakt optikeren din hvis du har konkrete spørsmål.

Flere artikler