Amblyopi er en betegnelse på vandrende eller skjelende øyne. Dette er vanlige tegn på amblyopi, en betydelig synsreduksjon på ett øye, og iblant strabisme (skjeling), et generelt problem med skjeling.

La oss forklare hvordan amblyopi kan påvirke synet og hvordan det vanligvis korrigeres og behandles.

Amblyopi: Hva er forskjellen?

To tilstander fører til det vi kaller amblyopi:

Amblyopi er et utviklingsproblem knyttet til koblingen mellom øyet og hjernen: hjernen har i prinsippet lært seg å ignorere informasjonen fra ett av øynene. Amblyopi er ikke et problem i seg selv, selv om det både kan forårsake og være forårsaket av slike problemer.

Strabisme, eller skjeling, er en feilinnstilling av øynene der de seks musklene som omgir øynene og hjelper dem å fokusere, ikke samarbeider som de skal. Dette kan være både en årsak til og en effekt av amblyopi.

Hvordan påvirker amblyopi synet?

De vanligste symptomene på amblyopi er at øyet vandrer eller skjeler. Amblyopi kan imidlertid også forårsake alvorlige synsproblemer:

Raskt tap av synsskarpheten i det "dovne" øyet hvis det ikke behandles eller brukes i noen stor grad.

Tap av det binokulære synet, noe som gir tap av dybdesyn.

Økt fare for synstap på det sterkeste øyet fordi synsproblemer vanligvis forekommer i begge øyne og vil påvirke det sterkeste øyet først.

Hva er det som forårsaker amblyopi?

Amblyopi kommer av en svak eller uutviklet kobling mellom øyet og hjernen.

Den vanligst årsaken til dette er strabisme. Når musklene i øyet ikke klarer å rette inn øynene skikkelig, spesielt i utviklingsfasen, mottar hjernen ulike bilder fra hvert øye. Hjernen løser denne forvirringen ved systematisk å ignorere et av bildene. Det medfører at øyet ikke brukes, og til underutvikling av det tilsvarende området i hjernen.

En annen vanlig årsak er refraksjonsfeil (nær-/langsynthet eller astigmatisme) som er større på ett av øynene. Dette gir også feil matching av informasjonen, og fører til at det ene øyet tar over og får hjernen til å ignorere informasjonen fra det andre.

Alt som skaper denne typen ubalanse i synet, kan også forårsake amblyopi. Dette inkluderer katarakt hos barn, uklare linser, forskjell i form eller størrelse og andre anatomiske eller strukturelle avvik.

Behandling av amblyopi

Jo tidligere man får undersøkt og behandlet amblyopi, desto bedre er prognosen. Behandling av amblyopi på voksne er også effektiv, spesielt hvis pasienten er sterkt motivert og engasjert. Studier viser en markant forbedring av synsskarpheten på det svakeste øyet hos eldre pasienter, selv om forbedringen skjer saktere og i mindre grad og omfang.

Behandling av amblyopi foregår i to trinn – den første delen er korrigering av det "dovne" øyet:

Trinn 1: Korrigering av synsproblemer

Først og fremst må synsproblemer som katarakt og refraksjonsfeil korrigeres. Dette handler ofte om enkle saker som ordinering av briller for nær- eller langsynthet. I noen tilfeller rekker det å korrigere synet i det svake øyet for å rette opp skjelingen.

Trinn 2: Trene opp koblingen mellom øyet og hjernen

I de fleste tilfeller blokkerer man det sterkeste øyet for å trene opp hjernen slik at den kjenner igjen bildene fra det amblyopiske øyet. Det gjøres ved hjelp av øyelapp eller øyedråper som gir forbigående uklart syn.

Øyemuskelkirurgi

Iblant er det ikke nok å korrigere amblyopi for å korrigere strabismeproblemene som får øynene til å skjele. I så fall kan øyemuskelkirurgi, der man styrker eller svekker visse muskler, hjelpe. En kirurg fjerner (eller forkorter) en muskel for å styrke den, eller flytter en muskel (fester den lengre borte) for å svekke den.

Øyeøvelser

I noen få tilfeller kan mild skjeling forårsaket av utilstrekkelig konvergens (når øynene har vanskelig for å fokusere på nært hold) korrigeres ved hjelp av øvelser for øyemusklene. Disse øyeøvelsene består blant annet i å trene på å fokusere på en penn som holdes opp foran øynene, og bildeskjermterapi.

Husk at jo raskere man får behandlet amblyopi, desto større er sjansen for å lykkes. Kontakt optikeren snarest hvis du har problemer med øynene eller synet.

Informasjonen i denne artikkelen må ikke anses som medisinske råd og erstatter heller ikke anbefalinger fra helsepersonell. Kontakt optikeren din hvis du har konkrete spørsmål.

Flere artikler