Tekniske fremskritt skaper fantastiske nye løsninger, men bringer også med seg nye problemer. Med dagens datamaskiner og Internett kan vi håndtere mye mer informasjon og bruke flere verktøy enn noen gang tidligere.

All denne produktiviteten innebærer ofte at vi tilbringer masse tid på å stirre inn i skjermer: på datamaskinen på jobb, på den bærbare datamaskinen hjemme og på smarttelefonen. All denne skjermstirringen er ikke bra for oss.

"Dataøyne"

De syns- og øyeproblemer som oppstår som følge av for utstrakt bruk av datamaskiner, går under fellesnavnet CVS (Computer Vision Syndrom). Å se på en dataskjerm skiller seg fra å lese trykt tekst, og krever ofte at øynene våre må jobbe hardere.

Blendende lys og refleksjoner, lav kontrast og dårlig oppløsning gjør teksten vanskelig å lese. Måten vi samhandler med dataskjermen og digitale sider på, skiller seg fra hvordan vi leser og skriver på papir.  All denne ekstra belastningen kan føre til øyeproblemer eller gjøre dem verre.

Problemer med dataøyne

Syns- og øyeproblemer som oppstår eller forverres ved bruk av data, er:

  • Uklart syn.
  • Tørre og irriterte øyne
  • Trette øyne
  • Hodeverk

Når du snakker med optikeren om disse symptomene, kan du regne med å gjennomgå en grundig undersøkelse hvor man ser på synsskarphet, fokusering, skjeling og problemer med øyebevegelser.

Behandling av dataøyne

De forskjellige syns- og øyeproblemene som inngår i CVS, behandles ved å lindre anspentheten som bygger seg opp i forbindelse med langvarig bruk av datamaskin. Med behandling og forebyggende tiltak kan du beskytte og forbedre synet.

Behandle og forebygge CVS:

  • Finn din "sweet spot", dvs. der du ser optimalt – øynene våre rettes naturlig utover og nedover. For å gjøre dette lettere kan du plassere dataskjermen slik at skjermens midtpunkt er 5–10 cm under øyehøyde og 50–70 cm fra øynene.
  • Juster belysningen – sørg for å ha godt nok lys, men plasser dataskjermen og lyskildene slik at du ikke blendes.
  • Bruk antirefleksskjermer – et antirefleksfilter som kan settes på skjermen kan redusere gjenskinn når du har liten eller ingen mulighet til å endre lyskildene rundt deg.
  • Ta pauser og blunk ofte – for å unngå å anstrenge øynene bør du hvile øynene i 15 minutter annenhver time og la øynene fokusere på noe annet ved å se deg rundt om i rommet hvert 20. minutt. Når du blinker, fuktes øynene, og dette reduserer faren for tørre øyne.

Husk at øynene dine jobber hardt. Sørg derfor for å hvile og bruk de hjelpemidlene du har for å holde øynene produktive og friske. Snakk med optikeren hvis du er usikker.

Informasjonen i denne artikkelen må ikke anses som medisinske råd og erstatter heller ikke anbefalinger fra helsepersonell. Kontakt optikeren din hvis du har konkrete spørsmål.

Flere artikler