Synssimulator

Hvis du noen gang har lurt på hvordan det ville være å være kortsynt, kan denne synssimulatoren gi noen av svarene.

 
 

Nærsynthet, eller «myopi», starter vanligvis i barndommen og den som rammes må vanligvis ha briller eller kontaktlinser for å se klart, som for å se detaljer på tavlen i et klasserom eller tekst på en TV.

Animated Myopia

Etter hvert som barnet blir eldre, kan kortsynte barn bli mer nærsynt, noe som kan føre til større avhengighet av briller. Med denne endringen øker også styrken på brillene, samt tykkelsen på brillelinsene.

Age

Se hvordan synet uten briller eller kontaktlinser endres etter hvert som nærsyntheten øker