February 23, 2022

 

 

Har hindret nesten 28 millioner plastflasker fra å havne i havet og støttet 171 lokalsamfunn.

 

SAN RAMON, California, 23 februar 2022: Ett år etter at CooperVision presenterte sin første plastnøytrale kontaktlinse som følge av et banebrytende samarbeid med Plastic Bank, har programmet hatt store miljømessige og sosiale effekter rundt om i verden:

 

  • Plast tilsvarende nesten 28 millioner plastflasker er reddet fra å havne i havet.
  • Dette har kommet 171 kystsamfunn direkte til gode ved at de har byttet plast, som ellers risikerte å havne i havet, mot nødvendige goder som rent vann, mat, brensel, skolepenger og til og med sykeforsikring.[i]

 

CooperVisions samarbeid med Plastic Bank®, en sosial entreprenør som bygger etiske gjenvinningssystemer i kystsamfunn og bearbeider materialet slik at det kan tilbakeføres til den globale forsyningskjeden, er kontaktlinsebransjens største initiativ for plastnøytralitet. Så langt deltar 18 av CooperVisions europeiske og nordamerikanske datterselskaper, og ytterligere 9 datterselskaper i Asia, Sør-Amerika og Europa er ventet å slutte seg til programmet i løpet av året. Siden det blir stadig flere deltakere, forventes programmet å redde nærmere 90 millioner plastflasker fra å havne i havet i 2022. Det er over tre ganger så mange som ble samlet inn i løpet av 2021.

 

CooperVisions initiativ for plastnøytralitet er enestående. Likevel er dette er bare én av mange milepæler på selskapets vei mot økt bærekraft. Selskapet har en visjon om en verden der plast brukes på en ansvarlig måte, resirkuleres og brukes om og om igjen, og iverksetter en rekke tiltak for å nå dette målet.

 

«Vi jobber kontinuerlig for å identifisere nye løsninger som ikke bare håndterer viktige bærekraftsutfordringer, men som også skaper nye muligheter», sier Dan McBride, som er administrerende direktør og driftssjef i CooperCompanies. «Gjennom en revurdering av vårt forhold til plast kan vi bidra til å ta vare på verdenshavene og forvandle søppel til en ressurs.»

 

«Det finnes ikke én enkelt løsning på bærekraftspørsmålet, vi må ta tak i plastbruken fra flere kanter», fortsetter McBride. «Det er heller ikke noen mållinje, så vi oppfordrer kontaktlinsebrukere og resten av optikerbransjen til å bli med oss på denne reisen.»

 

# # #

 

Om Plastic Bank

Plastic Bank styrker det fornybare samfunnet. Den sosiale entreprenøren hjelper verden med å holde plasten borte fra havet og gir plastinnsamlerne et bedre liv og lokalmiljø. Plastic Bank bygger etiske gjenvinningssystemer i kystsamfunnene og bearbeider materialet slik at det kan tilbakeføres til den globale forsyningskjeden. Innsamlerne får betalt for materialet de samler inn, og får dermed råd til grunnleggende nødvendigheter som mat, drivstoff, skolepenger og helseforsikring. Plastic Banks sertifiserte blockchain-plattform sikrer hele transaksjonen og leverer datavisualiseringer i sanntid – noe som igjen gir transparens, sporbarhet og rask skalerbarhet. Det innsamlede materialet gjenoppstår som Social Plastic®, som enkelt kan gjenbrukes i produkter og emballasje i en lukket forsyningskjede. Plastic Bank er foreløpig til stede i Haiti, Brasil, Indonesia, Filippinene og Egypt. Les mer på plasticbank.com.

 

Om CooperVision

CooperVision er en del av CooperCompanies (NYSE:COO) og er en av verdens ledende produsenter av kontaktlinser. Selskapet produserer både måneds- og dagslinser, alle med avanserte materialer og optikkløsninger, samt harde oksygengjennomtrengelige kontaktlinser for ortokeratologi og sklerale linser. CooperVision har omfattende erfaring med å løse selv de vanskeligste synsproblemer, for eksempel astigmatisme, presbyopi, myopi hos barn og uregelmessige hornhinner, og har den mest komplette porteføljen av sfæriske, toriske og multifokale produkter. Med sin kombinasjon av innovative produkter og støtte til optikerne representerer selskapet en ny tilnærming til markedet som gir reelle fordeler for både kunder og brukere. Du finner mer informasjon på www.coopervision.com.

 

Om CooperCompanies

CooperCompanies («Cooper») er en internasjonal produsent av medisintekniske produkter og er notert på NYSE (NYSE:COO). Cooper har to forretningsenheter, CooperVision og CooperSurgical. CooperVision har en ny tilnærming til synspleie som går ut på å utvikle et bredt utvalg av produkter av høy kvalitet for kontaktlinsebrukere og samtidig støtte optikerne i deres virksomhet. CooperSurgical jobber for bedre helse for kvinner, barn og familier ved å tilby et omfattende utvalg av produkter og tjenester med vekt på medisintekniske produkter, fertilitet og genomikk. Coopers hovedkontor ligger i San Ramon i California. Konsernet har over 12 000 ansatte og selger produkter i mer enn 100 land. Du finner mer informasjon på www.coopercos.com

 

Mediekontakt

Kristian Alexandersson, Head of Marketing Nordic

Kalexandersson@coopervision.se

 

 

[i] 27 551 500 flasker er samlet inn, 551 030 kg er plukket og dette har kommet 171 lokalsamfunn eller 1 421 mennesker til gode. CooperVisions påvirkning er gjennomgått og tallfestet 10. januar 2022.