April 20, 2022

Selskapet utvider det banebrytende bærekraftsprogrammet til nye land og lanserer et dashbord som viser resultatene.

 

SAN RAMON, California, 20. april 2022 – Både på Earth Day og alle andre dager i året arbeider CooperVision for å gjøre verden mer bærekraftig. Selskapets enestående initiativ for å bli plastnøytralt er nå utvidet til nye land i Europa og Latin-Amerika og vil snart også omfatte utvalgte land i Asia. Fra og med i dag kan optikere og kontaktlinsebrukere følge med på programmets totale virkning fra Plastic Neutrality-dashbordet. Dashbordet viser oppdaterte data for hvor mye plastavfall som til enhver tid er samlet inn gjennom samarbeidet mellom Plastic Bank® og CooperVision.

 

I fjor ble CooperVision den første kontaktlinseprodusenten som lanserte plastnøytrale kontaktlinser. Dette klarte vi ved å finansiere Plastic Banks innsamling, håndtering og gjenbruk av den samme plastmengden som vi bruker i konkrete produkter på det nordamerikanske og europeiske markedet. Dette er plastavfall som ellers ville ha havnet i havet. Etter hvert som programmet vokser, forventer vi å hindre at plast tilsvarende 90 millioner plastflasker havner i havet i 2022.

 

For CooperVisions del dreier plastnøytralitet seg om å bidra med effektive, målbare tiltak som virkelig betyr noe, i samarbeid med optikere og linsebrukere. Disse er med og bidrar gjennom å anbefale og bruke våre plastnøytrale linser. Via dashbordet https://plastic-neutral.coopervision.com/eng kan folk se med egne øyne hvordan de mange små bidragene raskt får stor betydning. Her vises de overveldende mengdene med plast som var på vei ut i havet, men som vi har samlet inn hittil, og hvilke lokalsamfunn som har dratt nytte av samarbeidet», sa Simon Seshadri, CooperVisions viseadministrerende direktør med ansvar for global markedsføring.

 

I tillegg til de positive miljøeffektene gir CooperVision og Plastic Banks ordning folk i nesten 200 kystsamfunn mulighet til å rydde opp i lokalmiljøet ved å samle inn plast. For arbeidet får de credits som de kan bruke på matvarer, brensel, skolepenger og helseforsikring. På dashbordet er det et interaktivt kart over de lokalsamfunnene som har nytt godt av ordningen så langt.

 

Som en ledende kontaktlinseprodusent er CooperVision opptatt av å redusere miljøfotavtrykket sitt, og selskapet nøyer seg ikke bare med arbeidet for plastnøytralitet. Selskapet kan vise til gode resultater når det gjelder bærekraftig produksjon og fokuserer på de områdene der effekten er størst. CooperVision har utviklet bransjeledende produksjonsprosesser og mottatt priser for sine tiltak for å spare naturressurser i Puerto Rico samt prestisjetunge bærekraftssertifiseringer i Puerto Rico, Costa Rica, Spania og Storbritannia.

# # #

Om CooperVision

CooperVision er en avdeling i CooperCompanies (NYSE: COO) og er en av verdens ledende produsenter av kontaktlinser. Selskapet produserer et komplett utvalg av myke endags-, toukers og månedslinser, alle med avanserte materialer og optikk, samt harde gassgjennomtrengelige spesiallinser for ortokeratologi og sklerale kontaktlinser. CooperVision har lange tradisjoner for å løse utfordrende synsproblemer som astigmatisme, presbyopi, myopi hos barn og betydelige uregelmessigheter i hornhinnen og har markedets mest komplette portefølje av sfæriske, toriske og multifokale produkter. Gjennom en kombinasjon av innovative produkter og et tett samarbeid med optikere beriker selskapet markedet med nye perspektiver og reelle fordeler for kunder og brukere. Les mer på www.coopervision.com.

 

Om Cooper Companies

Cooper Companies («Cooper») er et internasjonalt konsern med medisinsk utstyr som fagfelt, notert på NYSE-børsen (NYSE: COO). Cooper består av to avdelinger, CooperVision og CooperSurgical. CooperVision har med sine nye perspektiver på synspleie en målsetting om å utvikle et bredt spekter av kvalitetsprodukter for kontaktlinsebrukere og yte målrettet støtte til optikere. CooperSurgical jobber for å fremme kvinners, barns og familiers helse med sin innholdsrike portefølje av produkter og tjenester med vekt på medisinsk utstyr samt fruktbarhet og genomikk. Cooper har over 12 000 ansatte totalt. Hovedkontoret ligger i San Ramon i California, og produktene selges i over 100 land. Les mer på www.coopercos.com

 

Om Plastic Bank

Plastic Bank arbeider for et regenerativt samfunn. Den samfunnsnyttige virksomheten arbeider for å stanse plastforurensingen av verdenshavene parallelt med å bedre levevilkårene i lokalsamfunnene der plasten samles inn. Plastic Bank bygger opp etiske økosystemer for gjenvinning i kystsamfunnene og bearbeider de innsamlede plastmaterialene, slik at de kan brukes om igjen i den globale forsyningskjeden. Som godtgjørelse for den innsamlede plasten mottar plastrydderne bonuser som kan brukes til å kjøpe blant annet matvarer, brensel, skolepenger og helseforsikring for familien. Plastic Banks blokkjedeplattform Alchemy™ sikrer transaksjonene fra A til Å, og en datavisning i sanntid gir innsyn, sporbarhet og muligheter for rask skalering. Plastmaterialene som blir samlet inn, blir resirkulert som såkalt Social Plastic®, som enkelt kan brukes i nye produkter og emballasje i en lukket forsyningskjede. Les mer på plasticbank.com.      

 

Pressekontakt

Kristian Alexandersson, Head of Marketing Nordic
Kalexandersson@coopervision.se