Jerry Warner

Vice President, Global Marketing

Jerry er Vice President for Global Marketing. Før han tiltrådte stillingen i november 2012, var han Vice President for Life Cycle Management. Før han kom til CooperVision tilbrakte Jerry 17 år hos Bausch + Lomb, der han hadde ulike markedsførings- og lederstillinger. Han har omfattende internasjonal og nasjonal erfaring fra medisintekniske produkter, legemidler og forbrukerartikler. Før han kom til Bausch + Lomb var Jerry tilknyttet Bristol Myers Squibb, der han hadde forskjellige stillinger innen salg og markedsføring og hadde stor suksess på både områdenivå og i ulike salgslederstillinger. Jerrys lederskap og suksess har vunnet anerkjennelse på høyeste nivå. Han har blant annet to ganger mottatt en CEO-pris.