Optometry Giving Sight

I dag er mer enn 600 millioner mennesker blinde eller synsskadde fordi de ikke har tilgang til øyeundersøkelser eller synshjelpemidler, for eksempel et enkelt par briller.

Optometry Giving Sight ønsker å forbedre dette, og det vil vi også.

Optometry Giving Sight er en global organisasjon som hjelper folk med å få bedre syn og i enkelte tilfeller gi dem synet tilbake. Siden 2007 har de bidratt med over 6,5 millioner amerikanske dollar til 57 prosjekter i 32 land, og gitt over 4 millioner mennesker grunnleggende øyepleie, utdannet over 2 614 personer innen øyepleie og støttet etableringen av mer enn 1 100 synssentre og optiske laboratorier.

Målsetningen er å bekjempe blindhet og nedsatt syn gjennom å tilby noe mange av oss tar for gitt: tilgang til profesjonelle øyeundersøkelser og korrigerende linser.

For å støtte opp om denne verdige saken donerte CooperVisions medarbeidere i hele verden 47 137,86 USD som et ledd i Optometry Giving Sight-kampanjen World Sight Day Challenge 2012. Morselskapet vårt – CooperCompanies – matchet deretter beløpet og økte summen til totalt 100 000 USD. CooperVision er dessuten fast global platinasponsor.

Vi har gjort det enkelt for deg også å hjelpe. Vi har ønsket velkommen folk som kjøper rabatterte kontaktlinser og donerer hele eller deler av CooperVisions kontaktlinserabatt for å hjelpe Optometry Giving Sight til å fortsette sitt arbeid.