Kontaktlinseundersøkelser gir, i likhet med alle vanlige synsundersøkelser, optikeren anledning til å foreta en grundig kontroll av øyehelsen og synsskarpheten. Regelmessige undersøkelser – omtrent én gang i året – gir optikeren mulighet til å oppdage eventuelle synsendringer før de blir alvorlige.

Hvis du er kontaktlinsebruker, er det viktig å sørge for at linsene dine er riktig tilpasset både syn og øyne. I tillegg til en omfattende øyeundersøkelse omfatter kontaktlinseundersøkelsen tilpasning av kontaktlinser. Dette er det du kan forvente deg.

Omfattende rutineundersøkelse av øynene

Enten du har perfekt syn eller bruker briller eller kontaktlinser, trenger du jevnlige øyeundersøkelser for å ta best mulig vare på øynene og synet. Det vil normalt si:

  • Synstester for å fastslå refraksjonsfeil og ordinasjon.
  • Funksjonstester som fastslår hvor godt øynene dine samarbeider.
  • Undersøkelse med spaltelampe som gir optikeren et forstørret bilde av strukturen i øynene slik at han/hun kan kontrollere øyehelsen.
  • Øyetrykkmåler for kontroll av glaukom.
  • Pupillutvidelse som gir optikeren et bedre bilde av øyebunnen.

Tilpasning av kontaktlinser

Kontaktlinser er medisintekniske produkter. Dette betyr at du trenger en linseseddel for å kjøpe linsene, og optikeren er ansvarlig for å sikre at synsundersøkelsen omfatter riktig tilpasning av linsene.

Tilpasning av kontaktlinser omfatter både konsultasjon og måling.

Optikeren kommer til å stille deg spørsmål om livsstil og ønsker. En del kontaktlinser kan for eksempel være bedre egnet for de som driver idrett og har en aktiv livsstil, mens andre egner seg bedre for de som reiser mye og iblant trenger å sove med kontaktlinsene på. Optikeren kommer også til å spørre om du foretrekker fargede kontaktlinser eller engangslinser.

I tillegg må optikeren foreta en del målinger. De vanligste målingene er av hornhinnens kurvatur, øyets frie fremre del. I enkelte tilfeller måles til og med størrelsen på pupillen og iris. Hvis du ofte har tørre øyne, kommer optikeren til å gjøre en vurdering av tårefilmen for å sikre at kontaktlinsene du får er med på å holde øynene fuktige nok.

Husk at optikeren er der for å se til at øynene dine får den pleien de trenger for å holde seg friske og fungere så bra som mulig. Søk profesjonell hjelp hvis du oppdager eller gjør endringer som omfatter øyne og syn.

Informasjonen i denne artikkelen må ikke anses som medisinske råd og erstatter heller ikke anbefalinger fra helsepersonell. Kontakt optikeren din hvis du har konkrete spørsmål.

Flere artikler