CooperVision har fulgt nøye med på utviklingen av utbruddet av det nye koronaviruset (COVID-19). Vårt fokus ligger på sikkerheten til våre ansatte, våre kunder (både kontaktlinsebrukere og optikere), partnere og andre i samfunnet. 

Det er for øyeblikket ingenting som tyder på at det skulle være noen økt risiko for smitte eller at man kan få koronaviruset gjennom bruk av kontaktlinser. Husk å være veldig nøye med hygienen og vask hendene ofte og grundig, og følg instruksjonene som finnes for håndtering og bruk av kontaktlinser. Pass på å bytte linsene som anbefalt av optikeren, følg hygienerådene som gjelder for linseetui for månedslinser, og unngå å bruke linser hvis du ikke er frisk (fremfor alt hvis du er forkjølet eller har influensalignende symptomer).


Unngå å berøre øynene dine, spesielt i omgivelser med høy risiko, og husk å stille deg selv følgende spørsmål hver gang du bruker linser: 

•            Føles øynene mine bra når jeg bruker linsene? Det skal ikke føles ubehagelig å ha linsene på.
•            Ser øynene mine bra ut? Øynene skal ikke være røde.
•            Ser jeg godt? Synet skal ikke være uvanlig sløret på noen av øynene.

Hvis du mistenker at noe kan være feil, skal du ta ut kontaktlinsene og kontakte optikeren din.  

Mer informasjon om COVID-19 og kontaktlinser finner du nedenfor.

 

Contact Lens Tips for You
https://coopervision.com/about-contacts/contact-lens-tips 

CORE Advises Contact Lens Wearers on Safe Use Amidst COVID-19 Concerns, Reinforces Proper Hand Hygiene
https://www.prnewswire.com/news-releases/core-advises-contact-lens-wearers-on-safe-use-amidst-covid-19-concerns-reinforces-proper-hand-hygiene-301021849.html

Top Contact Lens Experts Dispel Misinformation Regarding Coronavirus / COVID-19 Protections for Contact Lens Wearers
https://core.uwaterloo.ca/news/top-contact-lens-experts-dispel-misinformation-regarding-coronavirus-covid-19-protections-for-contact-lens-wearers

BCLA Guidance : Contact Lens Wear and Coronavirus (COVID-19)
https://bcla.org.uk/Public/Consumer/COVID-19--Coronavirus--Contact-Lens-Care-Guidance/Public/Consumer/Contact-Lens-Wear-and-Coronavirus-guidance.aspx

WHO : Q&A on Coronaviruses (COVID-19)
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses 

Centers for Disease Control and Prevention : COVID-19 Situation Summary
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/summary.html