Keratokonus er en sykdom der hornhinnens sentrale buker fremover. Navnet kommer fra gresk (keratokonus) og betyr "konisk hornhinne".

Symptomer på keratokonus

Årsaken til at keratokonus oppstår hos enkelte personer, er uklar. Vi vet imidlertid at symptomene skyldes både den deformerte hornhinnen og arrdannelsen som forekommer i ytterkant av det deformerte området.

De første symptomene på keratokonus er som oftest uklart syn, ikke ulikt det som forekommer ved mer vanlige tilfeller av brytningsfeil eller astigmatisme.

Det fremste symptomet på keratokonus er imidlertid spredte skygger rundt et objekt. Dette kan til og med fremstå som streker eller skimmer, ofte kombinert med en overømfintlighet overfor sterkt lys og sporadisk kløe.

Keratokonus gir dessuten ofte dårlig mørkesyn. Synsforstyrrelsene og uskarphetene blir mer uttalte i svake lysforhold, siden pupillen åpnes for å slippe inn mer lys og dermed eksponerer en større del av hornhinnens uregelmessige overflate.

Behandling av keratokonus

I milde tilfeller kan briller og vanlige, myke kontaktlinser bidra til å korrigere problemet med synsskarpheten. Etter hvert som sykdommen skrider frem, tilpasses ofte stabile (RGP) kontaktlinser til korrigering av synsskarpheten, til en viss grad ved at de i mindre utstrekning tilpasser seg hornhinnens forandrede form. Linser for keratokonus korrigerer synsproblemer, men bremser ikke sykdomsforløpet.

I takt med at sykdommen forverres blir spesiallinser og kirurgiske inngrep de vanligste korrigerende alternativene.

Kirurgiske inngrep og hornhinnetransplantasjoner

Hornhinnetransplantasjoner – keratoplastikk – er vanlige, sikre og effektive. Pasienter trenger likevel fortsatt en form for vanlig synskorrigering.

Ved en hornhinnetransplantasjon løsner kirurgen pasientens hornhinne og transplanterer inn en hornhinne fra en donor. Siden hornhinnen ikke har noen egen, direkte blodtilførsel, kreves ingen matchende blodtype for hornhinner fra donorer. Synskvaliteten forbedres som regel vesentlig, uansett sykdommens alvorlighetsgrad, operasjonsteknikk og andre faktorer.

Implantasjon av halvringer, såkalte "intacs", er et relativt nytt kirurgisk alternativ til hornhinnetransplantasjoner. Tynne halvringer opereres inn i små snitt i hornhinnens ytterkant, og skaper en knapt synlig ring i øyet. Disse trykker mot hornhinnens kurvatur for å jevne ut den utbukede delen av hornhinnen slik at den får en mer normal form.

CXL (crosslinking) er en behandlingsform under utvikling som er undersøkt i Europa og for tiden er til klinisk testing i USA. Kryssbinding av kollagen fungerer som hornhinnens naturlige ankre. Ved CXL-behandling dryppes spesielle øyedråper på hornhinnen. Deretter aktiveres løsningen med UV-lys for å øke andelen kryssbindinger av kollagen. CXL helbreder ikke keratokonus, men studier ser positivt på potensialet for å bremse sykdomsforløpet.

Snakk med optikeren hvis du tror at du kan ha fått keratokonus eller sykdommen har forverret seg. Optikeren gjør en vurdering av synshelsen og eventuelle behandlingsalternativer, og kan stille en grundig diagnose for keratokonus. Jevnlige synsundersøkelser gir også optikeren gode muligheter for å holde oppsikt med øynene og synet og legge til rette for godt syn og god øyehelse så lenge som mulig.

 

Informasjonen i denne artikkelen må ikke anses som medisinske råd og erstatter heller ikke anbefalinger fra helsepersonell. Kontakt optikeren din hvis du har konkrete spørsmål.

Flere artikler