Å måle suksess: de viktige nøkkeltallene (KPI-er)

Nøkkeltall (KPI-er) er konkrete og målbare prestasjonsmål for en bedrift. De kan gi viktig informasjon om bedriften og brukes til å kartlegge muligheter for ytterligere forbedring.

Uten nøkkeltall blir mange små bedrifter lurt til å behandle symptomene på problemer i stedet for å prøve å forstå de bakenforliggende årsakene. Det samme gjelder når de skal evaluere suksess. Bedriftene handler i nuet og prøver å gjenta positive resultater og unngå å gjenta negative resultater, uten å ha et tydelig bilde av hvilke nøkkelfaktorer som førte fram til disse resultatene.

Nøkkeltall

Nøkkeltall kan gi en forståelse av hvilke fenomener som hindrer bedriften i å oppnå målene sine, og kunnskap om potensielle forbedringer av driften. Ved hjelp av nøkkeltall kan du skaffe deg et tydelig bilde av de variablene som påvirker hvorvidt bedriften lykkes eller ei. Konkrete nøkkeltall fastsettes vanligvis av en organisasjons viktigste interessenter og fungerer – dersom de brukes effektivt – som et kompass for å navigere mot målet. For optikere er et av de mest avslørende målene omsetning per undersøkelse.

Omsetning per undersøkelse

Omsetningen per undersøkelse sammenlignet med en nasjonal referanseverdi. I USA er for eksempel den nåværende medianverdien på 306 dollar per gjennomført undersøkelse1. Dette tallet hjelper deg å vurdere om du bør se nærmere på tallene og prosessene, og for eksempel vurdere hvilke typer brilleglass, innfatninger og kontaktlinser du tilbyr, undersøkelsesprisen og medarbeidernes salg.

Omsetning per arbeidstime

Et annet verdifullt nøkkeltall er bruttoomsetning per arbeidstime, som beregnes ved å dele bruttoomsetningen for en gitt periode på det totale antallet arbeidstimer for den samme perioden. Resultatet viser ikke bare hvem som presterer best og hvor effektive medarbeiderne er i møte med kundene. Det kan også brukes for å fastsette hva som vil være optimalt antall ansatte. 

Konsekvenser og gjennomføring

For å kunne utnytte nøkkeltallene fullt ut bør disse brukes konsekvent og resultatene videreformidles til medarbeiderne. Det er også viktig å klargjøre hvordan resultatene henger sammen med mål og strategier. Sporadiske situasjonskontroller gir verken deg eller medarbeiderne bedre kunnskap om bedriftens stilling. Likedan vil disse tiltakene være meningsløse hvis du ikke bruker nøkkeltallene til å utarbeide tiltakspunkter. Dersom de brukes konsekvent og integreres i en strategi, kan derimot nøkkeltallene være et viktig redskap for å utarbeide prestasjonsforventninger, skape transparens og sørge for at du og teamet arbeider sammen mot en felles målsetting.

 

1Management & Business Academy for Eye Care Professionals. Key metrics: assessing optometric practice performance. Practice Advancement Associates, sponset av Essilor. 2015. Tilgjengelig på http://ecpu.com/media/wysiwyg/docs/paa_keymetrics_0415.pdf. Lest 5. juli 2016.