Bygge opp virksomheten

CooperVision ønsker å hjelpe optikere å drive og videreutvikle virksomhetene deres.

Bygge opp virksomheten

Emnene vi tar for oss her, kan hjelpe deg å finspisse kunnskapene dine om forretningsdrift og bygge opp virksomheten din samtidig som du fortsetter å tilby synspleie av ypperste kvalitet. Emnene spenner fra digital markedsføring til hvordan du kan holde personalet motivert og engasjert.

Nøkkeltall (KPI-er) er konkrete og målbare prestasjonsmål for en bedrift. De kan gi viktig informasjon om bedriften og brukes til å kartlegge muligheter for ytterligere forbedring.

Forskning utført ved London Business School viser at kunder som bruker både briller og kontaktlinser, er opptil 80 prosent mer lønnsomme enn dem som bare bruker briller.

Dagens forbrukerne av helse- og omsorgstjenester har flere valgmuligheter enn noensinne. Noe av det mest avgjørende for optikerne blir dermed å beholde de eksisterende kundene.

Det siste tiåret har framgangsmåten for forbrukere på jakt etter helsetjenester, endret seg dramatisk. Internett er nå den viktigste ressursen for helserelaterte spørsmål.1 En tredel av amerikanske forbrukere oppgir at de bruker og setter sin lit til sosiale medier for å skaffe seg informasjon om helse og sykdommer, symptomer og leger.2

Med de raske endringene i markedets dynamikk, må optikerne stadig fornye seg og ta på seg den dobbeltrollen det er å både skulle være leverandør av synspleie og næringsdrivende.

Hver livsfase er knyttet til bestemte synsrelaterte problemer og spørsmål for kunden – og nye muligheter til å hjelpe for optikeren. Jo mer effektivt en optiker kan veilede kundene gjennom de ulike livsfasene, desto mer verdifull vil optikeren bli for kundene, noe som igjen vil gjøre dem mer lojale.