Silikonhydrogel

I løpet av de snart 20 årene som har gått siden de kom på markedet, har silikonhydrogellinsene blitt optikernes førstevalg. Silikonhydrogellinsene har praktisk talt eliminert de hypoksirelaterte effektene forbundet med hydrogellinser. I 2015 fikk 81 % av alle amerikanske linsebrukere tilpasset silikonhydrogellinser.1

De første silikonhydrogelbaserte sfæriske endagslinsene ble lansert i 2008. Det var et teknologisk gjennombrudd som raskt ble fulgt opp med lanseringen av silikonhydrogelbaserte linser for sfæriske, toriske og multifokale ordinasjoner.2

Silikonhydrogellinser har høyere Dk/t. Brukerne av denne typen linser får derfor vanligvis ingen problemer med dårlig oksygentilførsel til hornhinnen. Slike symptomer kan være:2

  • hoven hornhinne
  • mikrocyster i epitel
  • endringer i brytningsfeil og korneal distorsjon
  • limbal hyperemi
  • korneal vaskularisering

I tillegg til oksygengjennomtrengeligheten kan optikere som anbefaler silikonhydrogellinser til kunder som i dag bruker hydrogellinser, også fremheve de potensielle kosmetiske fordelene. Studier har vist større forekomst av sprukne blodkar og en mindre klar hornhinne hos brukere av hydrogellinser enn folk som ikke bruker kontaktlinser.3,4 Det er derimot ikke påvist noen merkbar forskjell mellom brukere av silikonhydrogellinser og folk som ikke bruker kontaktlinser.5

Mange optikere har antatt at på grunn av den høye modulusen til hydrogellinser må disse være mindre behagelige enn silikonhydrogellinser. Litteraturen på området gir imidlertid ikke noe entydig svar ettersom resultatene av en studie i stor grad påvirkes både av studiens utforming og av de svært varierende egenskapene til de forskjellige linsene. Hvor mye linsenes modulus påvirker eventuelle forskjeller i komfort mellom hydrogel- og silikonhydrogellinser, er foreløpig uklart.6,7

Studier har imidlertid vist at den opplevde komforten blir bedre når brukerne bytter fra hydrogel- til silikonhydrogellinser. Dette henger sammen med andre faktorer enn, eller kommer i tillegg til, modulus. Blant annet kan oksygengjennomtrengeligheten og linsekantens utforming spille inn.6

Silikonhydrogellinser har høy oksygengjennomtrengelighet, en rekke kosmetiske og komfortmessige fordeler og fås i mengder av forskjellige ordinasjoner. Til sammen gjør dette silikonhydrogel bedre egnet som standardmateriale enn hydrogel.2

 

 

1Morgan PB, Woods CA, Tranoudis IG, et al. International contact lens prescribing in 2015. Contact Lens Spectrum. 2016; 31(1): 24–29.

2Fonn D, Sweeney D. The benefits of silicone hydrogel daily disposable lenses. Contact Lens Spectrum. 2015; 30: 42–45.

3Sweeney DF, Gauthier C, Terry R. The effects of long-term contact lens wear on the anterior eye. Invest Ophthalmol Vis Sci. 1992; 33(S): 1293.

4Morgan PB, Chamberlain P, Moody K, Maldonado-Codina C. Ocular physiology and comfort in neophyte subjects fitted with daily disposable silicone hydrogel contact lenses. Cont Lens Anterior Eye. 2013; 36(3): 118–125.

5Covey M, Sweeney DF, Terry R, Sankaridurg PR, Holden BA. Hypoxic effects on the anterior eye of high-Dk soft contact lens wearers are negligible. Optom Vis Sci. 2001; 78(2): 95–99.

6Jones L, Brennan NA, González-Méijome J, et al. The TFOS International Workshop on Contact Lens Discomfort: report of the contact lens materials, design, and care subcommittee. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2013; 54(11): TFOS37–TFOS70.


7Guillon M. Are silicone hydrogel contact lenses more comfortable than hydrogel contact lenses? Eye Contact Lens. 2013; 39(1): 86–92.