Tilpasning av myke multifokale kontaktlinser

Den gangen da mange av dagens erfarne optikere lærte seg å tilpasse myke multifokale linser, var det en komplisert prosess som omfattet en innfløkt tilpasningsprotokoll, mye finjustering av styrker og utallige oppfølgingsbesøk. Nye produksjonsteknikker og utførelser har gjort at sfærisk ekvivalent og addisjon er alt som trengs for å komme i gang med de fleste typer nyere myke multifokale linser.

For å optimere sjansen for en vellykket tilpasning av denne typen linser, har dr. Roxanna Potter, dr. Shalu Pal og dr. Mary Jo Stiegemeier – instruktører ved STAPLE-programmet (Soft Toric and Presbyopic Lens Education) for optikerstudenter – utarbeidet noen grunnleggende regler:1

Velg egnede kunder

Sjansen for å lykkes med tilpasning av myke multifokale kontaktlinser er størst for følgende brukergrupper:

  • personer som har brukt kontaktlinser før
  • personer med høy motivasjon, for eksempel kunder med tidlig presbyopi, folk med en aktiv livsstil og folk som er frustrerte over progressive briller eller lesebriller
  • personer med middels til høy myopi eller hyperopi sammenlignet med emmetrope.

Så snart du føler deg klar til å prøve multifokale toriske linser, kan du tilpasse kunder med en astigmatisme på over 1,00 D.

Generelt gjelder det at jo høyere addisjon en kunde har, desto vanskeligere er det for vedkommende å venne seg til kontaktlinser. Det samme gjelder naturligvis også ved tilpasning av progressive brilleglass.

Håndter kundens forventninger

Før du gir en kunde sin første ordinasjon på myke multifokale linser, er det viktig å snakke med vedkommende om tilpasningsprosessen. Forklar følgende for kunden:

  • Det tar vanligvis tre til fire besøk før linsene er ordentlig tilpasset, dette for å være sikker på at kunden får en best mulig synskorrigering.
  • Det tar som oftest flere uker før en bruker har vent seg til de nye kontaktlinsene – tålmodighet er viktig.
  • Målsettingen med disse linsene er at kunden skal få tilstrekkelig synsskarphet til å klare 80 prosent av de daglige oppgavene sine (dette er et forsiktig anslag, men det gjør at tilpasningen framstår som enda mer vellykket).
  • Noen brukere får ikke tilfredsstilt synsbehovene sine helt med kontaktlinser, men kan i tillegg ha behov for lesebriller.

Vær nøye med å fortelle hva tilpasningen til koste, og hvilke regler som gjelder for erstatning og avbestilling, før du starter prosessen.

Optimer refraksjonen

En helt nøyaktig refraksjon er selve fundamentet for en vellykket tilpasning. Still inn største akseptable plusstyrke for langt hold og laveste plusstyrke for nært hold for å unngå unødvendig akkommodativt påslag med en refraksjon med for mye minus.

Hvis du velger å tilpasse myke multifokale linser på en kunde, skal du først beregne sfærisk ekvivalent. Sett korreksjonen i en prøveinnfatning, bruk høyest mulig plusstyrke.

Fastsett øyedominansen

Å teste den sensoriske dominansen er betydelig mer effektivt enn å teste synsdominansen hvis du vil lykkes med å tilpasse myke multifokale linser. Plasser en håndholdt linse (+1,50 D eller +2,00 D) vekselvis over høyre og venstre øye (med beste korrigering) for å finne ut hvilken posisjon som gir minst uklart syn med begge øynene åpne. Dette kan brukes for å avgjøre om du kan bruke en høyere plusstyrke eller addisjon på det ikke-dominante øyet for å forbedre synet på nært hold uten at det går ut over synet på langt hold.

Test under virkelige forhold

Test kundens syn på en mobiltelefon eller avis ved passende lysforhold i stedet for å bruke en synstavle. Gi kunden noen minutter til å tilpasse seg. Kontroller deretter synsskarpheten på begge øynene sammen, på avstand og på nært hold. Si til kunden at det ikke er uvanlig med skygger eller litt uklart syn de første ukene.

Godta at du av og til må ty til plan B

En del kunder klarer ikke eller vil ikke bruke den tiden som skal til for å venne seg til multifokale kontaktlinser. Når du har bedt en kunde om å fortelle hvordan det har gått og innsett at han eller hun ikke kommer til å lykkes med myke multifokale linser, bør dere diskutere andre muligheter. Forsikre kunden om at det stadig blir gjort nye framskritt, og at du vil informere om nye muligheter straks de dukker opp.

Kunder som vet at du holder øye med interessene deres, vil kjenne seg tryggere og forbli lojale.

 

1. Potter R, Pal S, Stiegemeier MJ. Avoiding the soft multifocal failure. Contact Lens Spectrum. 2016; 31: 22–25.