Behandling av myopi hos CooperVision

Behandling av myopi hos CooperVision

Utbredelsen av myopi er anslått å øke fra omtrent to milliarder mennesker over hele verden i 2010 til nesten fem milliarder mennesker i 2050 1, noe som bringer med seg nær- og langsiktige helseproblemer.

Les mer om behandling av myopi hos CooperVision

  1. Holden BA, Fricke TR, Wilson DA et al. Global prevalence of myopia and high myopia and temporal trends from 2000 through 2050. Ophthalmology. 2016;123(5):1036-1042