Kommunisere for å holde på kundene

Mange kunder har et veldig snevert syn på forholdet til optikeren sin. De bestiller time hvis de trenger nye linser eller det har oppstått problemer, men utover det bryr de seg ikke nevneverdig om kontakten med optikeren.

Det kan hende at kundene ikke ser fordelene ved å engasjere seg mer i egen øyehelse, eller at de ikke forstår hvordan de kan gjøre det.

Her ligger det enorme muligheter for optikeren. Hver livsfase er knyttet til bestemte synsrelaterte problemer og spørsmål for kunden – og nye muligheter til å hjelpe for optikeren. Jo mer effektivt en optiker kan veilede kundene gjennom de ulike livsfasene, desto mer verdifull vil optikeren bli for kundene, noe som igjen vil gjøre dem mer lojale. For å fange opp denne lojaliteten slik at både kunden og bedriften drar fordel av det, trenger vi en effektiv kommunikasjonsplan som dekker hele kundens livsløp.

Kunnskap om milepælene

De beste kommunikasjonsplanene begynner med en tydelig forståelse av de ulike fasene og milepælene i kundens liv. Studenter og andre kunder som tilbringer mye tid foran en skjerm, kan oppleve symptomer på digital øyetretthet. Kunder over 40 kan begynne å få problemer med presbyopi. Kunder over 60 har større risiko for å rammes av stær.

Sørg for å koble de forskjellige livsfasene til passende anbefalinger, tjenester, rutiner og produkter, for eksempel kontaktlinser som løser problemer med digital øyetretthet. Optimer denne listen slik at den fremhever din bedrifts spesialiteter, tjenester og sterke sider. Listen vil være en god støtte når du kontakter kunder om nye spørsmål, og kan hjelpe deg å nå de strategiske målene dine. Med utgangspunkt i denne kan du finne fram til passende samtaleemner og avgjøre hva slags markedsføringsmateriell du trenger til de ulike trinnene.

Tilpass og optimer

Hva som er den mest effektive måten å gjennomføre en langsiktig kundekommunikasjonsplan på, avhenger av målsettingen, kundenes preferanser og den enkelte optikerens ressurser. Strekker medarbeiderne og budsjettet til for å kommunisere med kundene hver måned, eller vil det være mer hensiktsmessig å nøye seg med en gang i kvartalet? Har du kunder som bare ønsker å høre fra deg når det er på tide med en ny kontroll? Hva slags kommunikasjon ser ut til å generere flest besøk for deg? Har du noen brillekunder som har forhørt seg om kontaktlinser, men som likevel aldri har prøvd det?

Via et CRM-system som WebSystem3 kan optikere på en mer effektiv måte spore kundene og tilpasse innhold og kommunikasjonsfrekvens for å optimere avkastningen. Uansett hvilken fase kundene befinner seg i, kan du posisjonere deg som førstevalget for å tilfredsstille synsbehovene deres.