Efrons graderingsskala* er en praktisk klinisk referanse for optikere.

Den beskriver vanskelighetsgraden på en skala fra 0 til 4 ved følgende kontaktlinserelaterte komplikasjoner i fremre del av øyet:

 • blefaritt
 • MGD (Meibomian gland dysfunction)
 • øvre limbal keratokonjunktivitt
 • korneale infiltrater
 • hornhinnesår
 • endotelial polymegatisme
 • blemmer i endotel
 • korneal distorsjon
 • konjunktival rødhet
 • limbal rødhet
 • korneal neovaskularisering
 • mikrocyster i epitel
 • korneaødem
 • korneal staining
 • konjunktival staining
 • papillær konjunktivitt

Hver tilstand følges av fem illustrasjoner. Velg et tall på skalaen for å vise de tilhørende illustrasjonene og visuelle tegn på vanskelighetsgrad. Trykk på infoknappen for å lese mer om symptomer, patologi, behandlingsalternativer osv.

*Efrons graderingsskala er kun å anse som et hjelpemiddel for optikere. Den kan ikke erstatte en profesjonell undersøkelse utført av en optiker.