Foreskrive kontaktlinser for en digitalisert hverdag

Bruken av digitalt utstyr øker eksponentielt. På de fire årene fra 2011 til 2015 har ...

... antall personer som har en smarttelefon, nesten doblet seg1

... antall personer som har et nettbrett, mer enn femdoblet seg

Økningen i bruken av digitale enheter har ikke overraskende ført til at:

  • over 90 % av alle voksne bruker digitale enheter i minst to timer daglig2
  • over 50 % av alle mellom 18 og 29 år tilbringer digitale enheter i minst 9 timer daglig2
  • 64 prosent av alle voksne sier at når de leser, er det som oftest på digitale enheter3
  • 70 % bruker 2 eller flere digitale enheter om gangen4

Likevel snakker 90 prosent av kundene ikke om bruk av digitale enheter med optikeren sin!5

Det må vi endre på. Særlig nå, som du kan ordinere Biofinity Energys™ til linsebrukere med sfæriske synsfeil.

Biofinity Energys™ er verdens eneste kontaktlinse med Digital Zone Optics™, som avlaster brukerens øyne ved aktiviteter både med og uten skjerm.

Les mer om Biofinity Energys™, linsene som er spesielt utviklet for kundenes digitaliserte hverdag.

 

1Anderson M. Technology device ownership: 2015. Pew Research Center. Tilgjengelig på http://www.pewinternet.org/2015/10/29/technology-device-ownership-2015. Lest 6. juli 2016.

2YouGov. European eye fatigue study. April 2016.

3American Optometric Association (AOA). Resultater fra American Eye-Q®-undersøkelsen 2015.

Tilgjengelig på http://www.aoa.org/documents/newsroom/2015_AmericanEye-Q_surveyresults.pdf. Lest 11. juli 2016.

4The Vision Council. Eyes overexposed: the digital device dilemma; 2016 digital eye strain report. Tilgjengelig på https://www.thevisioncouncil.org/sites/default/files/2416_VC_2016EyeStrain_Report_WEB.pdf. Lest 11. juli 2016.

5The Vision Council. «Eyes Overexposed: The Digital Device Dilemma: 2016 Digital Eye Strain Report.» Tilgjengelig på http://www.thevisioncouncil.org/sites/default/files/2416_VC_2016EyeStrain_Report_WEB.pdf. Lest 10. mars 2016.