Digital Zone Optics™-design

En moderne digital livsstil betyr at kontaktlinsebrukernes liv og øyne konstant veksler mellom aktiviteter, på og utenfor skjermer.

  • Over 90 % av alle voksne bruker digitale enheter i mer enn 2 timer daglig1, og nesten 60 % av de voksne bruker digitalt utstyr i mer enn 5 timer per dag1.
  • I et forskningsprosjekt utført ved Indiana University oppgav over 75 % av dem som brukte digitalt utstyr, å ha trette og tørre øyne minst en gang i uken, og 35 % av dem hadde dette problemet minst en gang om dagen.2

Langvarig fokusering på digitale enheter på nært hold er anstrengende for øyets akkommodative system. Det er her Digital Zone Optics™ kan være til hjelp.

Digital Zone Optics™ er en banebrytende linseutforming for brukere av sfæriske linser som benytter seg av digitalt utstyr. Digital Zone Optics™-designen reduserer den akkommodative belastningen og gjør det mindre anstrengende å skifte mellom aktiviteter med og uten digital skjerm.

Slik fungerer det

  • Fremre overflate har flere asfæriske kurver spredd over hele den optiske sonen.
  • Kurvene fordeler styrken jevnt for å simulere høyere plusstyrke i midten av linsen.

Digital Zone Optics™-designen reduserer den akkommodative belastningen uten å påvirke avstandssynet.

Digital Zone Optics™ er brukt i Biofinity Energys™-linsene.

CooperVisions patentanmeldte kontaktlinser Biofinity Energys™ er beregnet på bruk hele dagen og hjelper øynene med å stadig skifte fokus mellom aktiviteter på og utenfor digitale skjermer.

Etter en ukes bruk var 8 av 10 brukere av digitale enheter enige i at Biofinity Energys-linser med Digital Zone Optics gjorde dem mindre slitne i øynene.3

Og Biofinity Energys™-linsene tilpasses på samme måte som énstyrkelinser. Disse linsene utgjør et gjennombrudd for brukere av sfæriske linser!

Snakk med kundene om bruk av digitalt utstyr. Biofinity Energys™-linser med Digital Zone Optics™ er utviklet for en digitalisert hverdag.

 

1The Vision Council. Hindsight is 20/20: Protecting Your Eyes from Digital Devices - 2015 Digital Eye Strain Report.

2«Symptoms associated with eye fatigue in soft contact lens wearers.» Forfattere: D. Meyer, S. Huenink, M. Rickert, P. Chamberlain og P. Kollbaum.  Presentert på årsmøtet til American Academy of Optometry, oktober 2015, New Orleans, USA.

3Blant folk som bruker digitale enheter minst fire timer om dagen, minst fem dager i uken, og selv oppgir å ha symptomer på øyetretthet minst en gang i uken. Data on file.

 

Beslektet innhold:
Foreskrive kontaktlinser for en digitalisert hverdag