Myopi-behandling kontra myopi-korreksjon

Myopi-behandling kontra myopi-korreksjon

Myopi korrigeres tradisjonelt med standard briller eller kontaktlinser ved å bruke linsene til å fokusere lysstråler på macula for å gi et klart avstandssyn. Lys kan også brytes gjennom standard briller eller kontaktlinser som skaper et scenario som kan forårsake at perifere lysstråler fokuseres bak netthinnen – dette fenomenet kalles noen ganger for relativ perifer hyperopt defokus.

Et typisk øye

Lyset fokuserer på retina for å få et klart bilde.

Et myopisk øye

Etter hvert som øyet fortsetter å vokse, utvikles myopi og avstandssynet blir mer uklart.

Teorien om det relative perifere hyperopiske defokuset er ansett av noen til å oppmuntre til vekst i øyeeplet. En konsekvens av dette er økende aksial lengde og refraktiv feil. Underkorrigering av myopi (som reduserer mengden av perifer hyperopisk defokus) har blitt ansett som en behandling for å redusere myopisk progresjon, men studier har vist at det ikke har vært vellykket å bremse hastigheten på myopiprogresjonen.1 2 Hvis du vil lese mer om underkorrigering og ukorrigering, klikk her

Tradisjonell myopi-korreksjon:

Teorien om relativt perifer hyperopisk defokus

Optisk behandling av myopi

Teori om relativt perifer myopisk defokus

Optisk håndtering av myopi:

Den optiske håndteringen av myopi kan være avhengig av å korrigere eksisterende myopi og bevisst skape relativt myopisk defokus.

Kontaktlinser med dobbelt fokus

MiSight® 1 day med ActivControl™-teknologi er en myk, engangs kontaktlinse som er spesielt utformet for myopi-kontroll hos barn. Den var den første myke kontaktlinsen som fikk godkjenning med et CE-merke spesielt for kontroll av myopi hos unge myopiske barn, og har vist seg å redusere progresjonen i gjennomsnitt med rundt 60 % over 3 år.

Ortokeratologi

Ortokeratologi (Orto-K, hornhinneformende teknologi) linser er stive linser som er utformet til å brukes over natten. En Orto-K-linse er formet slik at den forsiktig flater ut hornhinnen for å nøytralisere forskrivningen for å korrigere myopi slik at barnet fjerne linsene når han/hun våkner, og barnet kan se uten kontaktlinser eller briller gjennom hele dagen. Flating av hornhinnen er for tiden antatt å opprette en profil som kan produsere myopisk defokus, som antas å kontrollere aksial lengde og dermed bremse den myopiske progresjonen.

Multifokale kontaktlinser

Noen forskere har vist i kliniske studier at noen myke multifokale kontaktlinser kan oppnå mellom 25 % og 72 % effektivitet for å kontrollere hastigheten på myopisk progresjon.3 ADD-styrken til disse multifokale kontaktlinsene antas å gi myopisk defokus, noe som kan bidra til å redusere hastigheten på myopiprogresjonen. Multifokale kontaktlinser med senteravstand er allment tilgjengelig i en månedlig erstatningsmodalitet og er for tiden ikke godkjent for myopi-kontroll.

Briller

Progressive linser, bifokale brilleglass og spesialutformede brillelinser for behandling av myopi kan gi en virkningsgrad på opptil 30 %. Ny teknologi utvikles stadig i dette området.

Hvordan de sammenligner: fordeler og ulemper

 • Dual Focus (MiSight® 1 day)

  Fordeler

  • CE-godkjent for reduksjon av myopiprogresjon i visse markeder* og derfor er foreskrivningen godkjent
  • Barn tilpasser seg godt til kontaktlinser
  • Det er ingen behov for å investere i ytterligere utstyr

  Ulemper

  • Noen dobbeltkonturer kan være merkbare
  • Løpende kostnader
  • Risiko for infeksjon

  Effekt på kontroll av myopiprogresjon (sfærisk ekvivalent)3

  59%

 • Myke multifokale kontaktlinser

  Fordeler

  • Barn tilpasser seg godt til kontaktlinser
  • Det er ingen behov for å investere i ytterligere utstyr
  • Et bredt forskrivningsområde kan behandles
  • Varierte ADD-er er tilgjengelig

  Ulemper

  • Noen dobbeltkonturer kan være merkbare
  • Løpende kostnader
  • Risiko for infeksjon
  • Utforminger av multifokale kontaktlinser med senteravstand er for tiden off label

  Effekt på kontroll av myopiprogresjon (sfærisk ekvivalent)3

  25%-72%

 • Ortokeratologi

  Fordeler

  • Frihet fra enhver korrigering i løpet av dagen
  • Foreldre beholder kontroll

  Ulemper

  • Noen dobbeltkonturer kan være merkbare
  • Løpende kostnader
  • Fare for infeksjon Ytterligere utstyr og opplæring er påkrevd
  • Kun effektivt i et smalt forskrivningsområde
  • For tiden off label-forskrivning for myopikontroll

  Effekt på kontroll av myopiprogresjon (sfærisk ekvivalent)3

  30%-56%

 • Bifokale/progressive briller med addisjon

  Fordeler

  • Enkelt og kjent
  • Et bredt forskrivningsområde kan behandles

  Ulemper

  • Kan være kosmetisk uattraktiv, og barnet kan derfor ikke ville bruke dem og dra nytte av maksimal behandling

  Effekt på kontroll av myopiprogresjon (sfærisk ekvivalent)3

  11%-51%

 1. Chung, K. & Mohidin, N. Undercorrection of myopia enhances rather than inhibit myopia progression. Vision Res. 42, 2555–2559 (2002)

 2. Adler, D. & Millodot, M. The possible effect of undercorrection on myopic progression in children. Clin. Exp. Optom. 89, 315–321 (2006)

 3. Sankaridurg P. Contact lenses to slow progression of myopia. Clinical and Experimental Optometry 2017 100(5) 432-437