Myopi-epidemien

Myopi-epidemien

Innen 2050 er prevalensen av myopi globalt anslått å være 50 % av verdens befolkning.1

De siste tiårene har vi sett en stødig økning i forekomsten av myopi over hele verden.1 Et voksende bevismateriale antyder at atferd og livsstilspåvirkninger (utdanning og miljø) sammen med genetikk bidrar til myopi-epidemien.

Genetikk

Myopi hos barn øker når foreldre er myopiske.2
Risikoen er når:

 • Begge foreldre er myopiske.

 • Én forelder er myopisk..

 • Ingen av foreldrene er myopisk.

 
 

Livsstil

Mer enn 50 % av den globale befolkningen er anslått å være myopisk innen 2050.11

 • Lave nivåer av utendørsaktiviteter.3 4

 • Langvarige nær-oppgaver som lesing og spilling på bærbare enheter.3 5

 • Dårlige lysnivåer.3 5

Global prevalens av myopi

Mer enn 50 % av den globale befolkningen er anslått å være myopisk innen 2050.11

Barn blir myopiske i en yngre alder.6

Dette fører til raskere progresjon og til slutt et høyere nivå av myopi og økt avhengighet av briller og/eller kontaktlinser med de tilknyttede livsstilutfordringene dette gir.

Global prevalens av myopi

Hvorfor er myopi viktig?

Myopis kobling til netthinneavløsning og myopisk makuladegenerasjon er godt etablert.

Økende aksial forlengelse fører med seg utstrekking og tynning av netthinnen som gjør den sårbar for fremtidige øyehelserisikoer. For eksempel vil en myopi på - 3.00D kreve langvarig håndtering av øyehelsen som omfatter overvåking av en tre ganger så høy risiko for posterior subkapsulær katarakt og en ti gangers økning i risikoen for netthinneavløsning og myopisk makuladegenerasjon, sammenlignet med en som er emmetrop.7

Risiko for myopi-relaterte sykdommer 

  Posterior subkapsulær katarakt Glaukom Netthinneavløsning Myopisk makuladegenerasjon
-1.00 to -3.00 2.1 2.3 3.1 2.2
-3.00 to -6.00 3.1 3.3 9.0 9.7
Over -6.00 5.5 3.3 21.5 40.6
  Posterior subkapsulær katarakt
-1.00 to -3.00 2.1
-3.00 to -6.00 3.1
Over -6.00 5.5
  Glaukom
-1.00 to -3.00 2.3
-3.00 to -6.00 3.3
Over -6.00 3.3
  Netthinneavløsning
-1.00 to -3.00 3.1
-3.00 to -6.00 9.0
Over -6.00 21.5
  Myopisk makuladegenerasjon
-1.00 to -3.00 2.2
-3.00 to -6.00 9.7
Over -6.00 40.6

Desto høyere nivå av myopi desto høyere er risikoen

Odds-forhold er en standard epidemiologisk tilnærming for å beskrive økningen i risikoen for en sykdom sammenlignet med en komparatorgruppe. I tabellen til venstre sammenlignes mennesker med ulike grader av myopi vs. personer som er emmetrop.

Høyere myoper har en klart større risiko for myopi-assosiert patologi, men det er viktig å forstå at selv lave nivåer av myopi har ekstra livslange risikoer.

Tidlig oppstart av myopi-behandling er viktig for å holde myopi-nivåer (særlig aksial lengde) på et nivå som bidrar til å redusere risikoen.

 1. Holden BA, Fricke TR, Wilson DA et al. Global Prevalence of Myopia and High Myopia and Temporal Trends from 2000 through 2050. Ophthalmology. 2016; 123:1036-42

 2. Morgan P. Is Myopia Control the Next Contact Lens Revolution? OPTICIAN 2016

 3. Gifford P, Gifford KL. The Future of Myopia Control Contact Lenses. Optom Vis Sci.; 93:336-43.

 4. Rose KA, Morgan IG, Ip J, et al. Outdoor Activity Reduces the Prevalence of Myopia in Children. Ophthalmology 2008; 115:1279-1285.

 5. Wolffsohn JS, Calossi A, Cho P, et al. Global Trends in Myopia Management Attitudes and Strategies in ClinicalPractice. Cont Lens Anterior Eye. 2016; 39:106-16.

 6. McCullough SJ, O’Donoghue L, Saunders KJ (2016) Six Year Refractive Change among White Children and Young Adults: Evidence for Significant Increase in Myopia among White UK Children. PLoS ONE 11(1): e0146332. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0146332

 7. Flitcroft DI. The complex interactions of retinal, optical and environmental factors in myopia aetiology. Prog Retin Eye Res. 2012;31(6):622-660