Myopikontroll blant ungdom

En global epidemi

Forekomsten av myopi blant unge mennesker øker voldsomt over hele verden og fører med seg en rekke helserisikoer og dermed merkostnader.

I USA har antall personer med myopi fordoblet seg på 30 år.1 En britisk studie påviste myopi hos nærmere 50 % av alle universitetsstudenter.2 Og i Taiwan viser forskningen en økning på nesten 65 % de siste 50 årene.3 Globalt er det ventet at forekomsten av myopi vil øke fra 2 milliarder i 2010 til hele 5 milliarder i 2050.4

Kostnadene ved myopi

 Utbredelsen av myopi medfører betydelige kostnader, både for enkeltpersoner og for samfunnet som helhet. Sammenlignet med emmetrope har personer med myopi på bare 1 dioptri (D) en økt risiko for å rammes av glaukom, bakre subkapsulær katarakt, netthinneløsning og makuladegenerasjon. Personer med myopi som utvikler seg så langt som til 5–6 D, har 40 ganger så høy risiko for å rammes av skader i makula.5

Forebyggende og korrigerende tiltak

Optikerne har en unik mulighet til å bidra i arbeidet med å forebygge og begrense myopiepidemien.

  • Atferdsendringer

Risikoen for at et barn skal rammes av myopi, reduseres med rundt 30 % hvis barnet tilbringer mer enn 14 timer ute i dagslys per uke.6 Som et forebyggende tiltak bør foreldre rådes til å oppfordre barna til å delta mer i utendørsaktiviteter.

  • Behandling med legemidler

Atropin (ikke i salg i alle land) har ved en dosering på 0,01 % vist seg å kunne dempe utviklingen av myopi betydelig. Legemidlet har imidlertid mange bivirkninger, noe som gjør det lite populært som klinisk løsning.7

  • Brilleglass

Når det gjelder å begrense symptomene, har forskning antydet at briller med bifokale eller progressive glass kan minske utviklingen av begynnende myopi med 38–47 %.Barn som bruker briller, har imidlertid større risiko for å bli ertet, akkurat i den fasen da det er viktigst at de bruker dem.9

  • Begrensning ved hjelp av kontaktlinser

For tiden forskes det på en rekke lovende metoder for å begrense myopi ved hjelp av kontaktlinser. En av metodene går ut på å bruke Orto-K-linser, som i henhold til en metaanalyse av forskningen kan forsinke øyets aksevekst hos personer som er i ferd med å utvikle myopi, med gjennomsnittlig 45 %.10

Myke multifokale linser har vist seg å bremse utviklingen av myopi betydelig.11 Et annet alternativ som foreløpig ikke er tilgjengelig overalt, er en myk endagslinse med bifokal konsentrisk utforming. Denne viste seg å gi en reduksjon i akseveksten på 50 % gjennom 2 perioder på 10 måneder.12

Bruk av kontaktlinser kan imidlertid være utfordrende når det er snakk om barn, og det er viktig å nøye vurdere dem enkeltes evne til å opprettholde god hygiene og følge strenge rutiner.

De stadige forbedringene av disse og andre linsebaserte metoder for begrensning av myopi betyr imidlertid at framtiden ser lys ut. De kommer sannsynligvis til å få stor betydning for optikernes hverdag når verden i årene som kommer, tar et krafttak for å begrense den raske økningen av myopi.

 

1Vitale S, Sperduto RD, Ferris FL 3rd. Increased prevalence of myopia in the United States between 1971-1972 and 1999-2004. Arch Ophthalmol. 2009; 127(12): 1632–1639.                         

2Logan NS, Davies LN, Mallen EA, Gilmartin B. Ametropia and ocular biometry in a U.K. university student population. Optom Vis Sci. 2005; 82(4): 261–266.

3Guo YH, Lin HY, Lin LL, Cheng CY. Self-reported myopia in Taiwan: 2005 Taiwan National Health Interview Survey. Eye (Lond). 2012; 26(5): 684–689.

4Flitcroft, DI. The complex interactions of retinal, optical and environmental factors in myopia aetiology. Prog Retin Eye Res. 2012; 31(6): 622–660.

5Holden BA, Fricke TR, Wilson DA, et al. Global prevalence of myopia and high myopia and temporal trends from 2000 through 2050. Ophthalmology. 2016; 123(5): 1036–1042.

6Rose KA, Morgan IG, Ip J, et al. Outdoor activity reduces the prevalence of myopia in children. Ophthalmology. 2008; 115(8): 1279–1285.

7Chia A, Lu QS, Tan D. Five-year clinical trial on atropine for the treatment of myopia 2: myopia control with atropine 0.01% eyedrops. Ophthalmology. 2016; 123(2): 391–399.

8Yang Z, Lan W, Ge J, et al. The effectiveness of progressive addition lenses on the progression of myopia in Chinese children. Ophthal Physiol Opt. 2009; 29: 41–48.

9Horwood J, Waylen A, Herrick D, et al. Common visual defects and peer victimization in children. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2005; 46: 1177–1181.

10Walline JJ, Greiner KL, McVey ME, Jones-Jordan LA. Multifocal contact lens myopia control. Optom Vis Sci. 2013; 90(11): 1207–1214.

11Sun Y, Xu F, Zhang T, et al. Orthokeratology to control myopia progression: a meta-analysis. PLoS One. 2015; 10(4): e0124535.

12Anstice NS, Phillips JR. Effect of dual-focus soft contact lens wear on axial myopia progression in children. Ophthalmology. 2011; 118(6): 1152–1161.