En introduksjon til behandling av myopi

En introduksjon til behandling av myopi

Med den stadig økende forekomsten av myopi er det viktigere enn noensinne å sørge for at praksisen ønsker barn velkomne for å sikre at de føler seg komfortable med de relevante øyeundersøkelsene som er nødvendige.

Enkle endringer kan gjøres for å sikre at det nødvendige utstyret er i riktig høyde for et barn, og at bildene i praksis- og konsultasjonsrommet er egnet for et barn.

Utover dette bør det tas hensyn til ekstra informasjon som er nødvendig for å berolige et barn med myopi under hele prosessen og hvordan behandlingen skal håndteres fremover.

Øyeundersøkelsen*

 • Lav risiko barn

  Lav risiko barn

  >+ 0.75DS 6 år eller yngre1


  • Overvåk etter behov
  • Be foreldre om å begrense nært arbeid utenfor skoletiden
  • Oppmuntre til å være utendørs i to timer per dag2
 • Barn i risikogruppen

  Barn i risikogruppen

  ≤+ 0.75DS 6 år eller yngre1


  • Overvåk ofte
  • Vær oppmerksom på store forskrivningsendringer over et kort tidsrom, f.eks. + 1.25 til + 0.50 i 6 måneder
  • Be foreldre om å begrense nært arbeid utenfor skoletiden
  • Oppmuntre til å være utendørs i to timer per dag2
 • Bekreftet myopi

  Bekreftet myopi


  • Gi støtteinformasjon
  • Forskriv briller med full korreksjon
  • Diskuter alle alternativer for behandling av myopi
  • Forskriv briller med full korreksjon
  • Be foreldre om å begrense nært arbeid utenfor skoletiden
  • Oppmuntre til å være utendørs i to timer per dag2

*Vitenskapelig utprøvd tilnærming til å håndtere barn i praksis anbefales

 1. CLEERE Study Group Early Childhood Refractive Error and Parental History of Myopia as Predictors of Myopia. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2010 Jan; 51(1): 115–121.

 2. Rose KA, Morgan IG, Ip J, et al. Outdoor Activity Reduces the Prevalence of Myopia in Children. Ophthalmology 2008; 115:1279-1285.