Synssimulator

Myopi hos barn øker både i utbredelse og alvorlighetsgrad rundt om i verden.1

 
 

De tre scenariene i myopi-simulatoren gjør det enklere å forklare myopi og den innvirkningen på barnets synsevne uten hjelpemidler. Bildene bidrar til å illustrere den potensielle virkningen av myopi-behandling på barnets endelige brilleseddel.

Skoleklasserom

Skoleklasserom

Skolelaboratorium

Skolelaboratorium

Skolesportshall

Skolesportshall

Dette nyttige kommunikasjonsverktøyet kan brukes til å vise foreldre hvordan barnets ukorrigerte syn kan endres når myopi utvikler seg over tid.

  1. Holden BA, et al. Global Prevalence of Myopia and High Myopia and Temporal Trends from 2000 through 2050, Ophthalmology, May 2016 Volume 123, Issue 5, Pages 1036–1042