Informasjon om COVID-19 og kontaktlinsebruk

CooperVision har fulgt nøye med på utviklingen av utbruddet av det nye koronaviruset (COVID-19). Vårt fokus ligger på sikkerheten til våre ansatte, våre kunder (både kontaktlinsebrukere og optikere), partnere og andre i samfunnet. 

Det finnes for øyeblikket ingen belegg for at det skulle være noen økt risiko for verken smitte eller å få koronaviruset gjennom bruk av kontaktlinser. Husk å oppfordre kundene til å følge strenge hygienetiltak, som å vaske hendene ofte og grundig, og til å følge instruksjonene som finnes for håndtering og bruk av kontaktlinser. Dette inkluderer å bytte ut linser som anbefalt, følge hygienerådene som gjelder for linseetui, og å unngå å bruke linser hvis man ikke er frisk (fremfor alt hvis man er forkjølet eller har influensalignende symptomer).

Du bør også minne kundene på at de bør unngå å berøre øynene sine, spesielt i omgivelser med høy risiko.

Kunder kan også lese mer om kontaktlinsebruk/-stell her https://coopervision.com/about-contacts/contact-lens-tips 

I egenskap av partner ønsker vi også at du skal ha tilgang til den saklige informasjonen du trenger for å kunne fortsette å drive virksomheten din i en situasjon som stiller store krav til oss alle. Ytterligere informasjon om COVID-19 og kontaktlinsebruk finner du nedenfor.

 

Top Contact Lens Experts Dispel Misinformation Regarding Coronavirus / COVID-19 Protections for Contact Lens Wearers
https://core.uwaterloo.ca/news/top-contact-lens-experts-dispel-misinformation-regarding-coronavirus-covid-19-protections-for-contact-lens-wearers

BCLA Guidance : Contact Lens Wear and Coronavirus (COVID-19)
https://bcla.org.uk/Public/Consumer/COVID-19--Coronavirus--Contact-Lens-Care-Guidance/Public/Consumer/Contact-Lens-Wear-and-Coronavirus-guidance.aspx

CORE Advises Contact Lens Wearers on Safe Use Amidst COVID-19 Concerns, Reinforces Proper Hand Hygiene
https://www.prnewswire.com/news-releases/core-advises-contact-lens-wearers-on-safe-use-amidst-covid-19-concerns-reinforces-proper-hand-hygiene-301021849.html

WHO : Q&A on Coronaviruses (COVID-19)
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses 

Centers for Disease Control and Prevention : COVID-19 Situation Summary
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/summary.html