Dette er virkelig et praktisk verktøy! Bruk kalkulatoren for konvertering av brillestyrke* når du skal konvertere en brillestyrke til tilsvarende verdier for kontaktlinser.

*Kalkulatoren er kun ment som et hjelpemiddel for optikere. Den kan ikke erstatte en profesjonell tilpasning utført av en optiker.