Spesialisering på høyteknologi

Å finne et konkret felt man vil konsentrere seg om og gjøre det så bra som overhodet mulig innenfor, kan være en god idé.
Det gjelder både i oppstarts- og vekstfasen for en klinikk. Dr. Roxanne Achong-Coan la grunnlaget for sin suksessklinikk ved å konsentrere seg om to nøkkelfaktorer: spesialisering og det aller siste innen teknologi.

I CooperVision vet vi hvilken betydning teknologisk innovasjon har for å kunne tilby synspleie av høy kvalitet, og vi har intervjuet dr. Achong-Coan for å få hennes syn på hvordan man ved hjelp av teknologi kan bygge opp en virksomhet.

Spesialisering gjør at du skiller deg ut

Roxanne Achong-Coan er ekspert på kontaktlinser og fremfor alt på tilpasning av spesiallinser og ortokeratologi. Med kontaktlinser som sentrum for virksomheten kunne Coan Eye Care målrette kostnader, videreutdanning, rekruttering og markedsføring for å holde på flest mulig kunder. Bedriftens forsiktige, men målbevisste innføring av  ny teknologi har bidratt ytterligere til at Coan Eye Care skiller seg ut blant konkurrentene.

Coan Eye Care ligger konstant i forkant i sitt geografiske nedslagsfelt når det gjelder innføring av ny teknologi, og kan blant annet skilte med OCT-undersøkelser, amnionmembran for behandling av okulære overflatesykdommer, linsometre og siste nytt i håndholdte tonometre. Avgjørelsen om å kjøpe inn denne typen utstyr tas alltid basert på i effekt, effektivitet og kostnader. Men Coan Eye Care tar også hensyn til den langsiktige verdien et unikt eller avansert tilbud vil ha for virksomheten.

Avansert teknologi kan:

  • øke antallet kunder som kan behandles
  • gi økt kundelojalitet gjennom forbedret diagnostisering og en bedre opplevelse av behandlingen
  • oppmuntre til henvisninger fra optikere med mindre grad av spesialisering
«Det finnes ikke ett øyeproblem som vi ikke kan løse ved klinikken vår.»
dr. Roxanne Achong-Coan

Teknologiinvesteringenes langsiktige verdi

Konkurransemessig differensiering er en avgjørende faktor for at en bedriften skal oppnå suksess. Men det er ikke den eneste fordelen ved å ta de ekstra kostnadene og den ekstra opplæringstiden avansert teknologi innebærer. Roxanne Achong-Coan og Coan Eye Care betraktes som ledende i regionen og høyner den profesjonelle standarden på både optikere og øvrige ansatte i bedriften. Det bidrar i sin tur til rekrutteringen av kompetente og kvalifiserte medarbeidere som vil jobbe i en respektert optikerbedrift.

– Optikerne våre har utdanning innenfor øyelidelser og kontaktlinser, og til sammen har vi 66 års klinisk erfaring, sier dr. Achong-Coan.

Bli aldri fornøyd – stimuler til vekst

Evnen til å ta i bruk ny teknologi går hånd i hånd med energien og ambisjonene om å ikke stagnere. Dr. Achong-Coan lanserer stadig nye tilbud hos Coan Eye Care, som per i dag blant annet kan tilby forebygging, oppdaging og behandling av MGD (Meibomian gland dysfunction). Det er ikke bare til hjelp for personer med tørre øyne, som man hittil ikke har kunnet hjelpe skikkelig. Tilgangen på uvanlige spesialisttjenester skaper også økt kundelojalitet.

Satsingen på høyteknologi handler ikke bare om utstyr. Roxanne Achong-Coans klinikk jobber også med epigenetikk, der de ved hjelp av DNA-analyser utarbeider behandlingsplaner for å forebygge sykdommer og har laget en omfattende kostholdsplan for øyehelse. I kombinasjon med fokuset på å tilpasse kontaktlinser til kunder med selv de mest krevende hornhinnene er det en strategi som gir både dybde og bredde til varemerket Coan Eye Care.

Resultatet er en stadig større, lojal kundebase og medarbeidere som opplever en tilfredsstillelse ved det å kunne behandle mange krevende tilstander.