Daniel G. McBride

President, CooperVision Inc.

Dan er President for CooperVision Inc. Han er dessuten Executive Vice President og Chief Operating Officer hos CooperCompanies, en stilling han har hatt siden 2013. Han har også tjenestegjort som sjefjurist fra november 2007 til februar 2014, som Chief Risk Officer fra juli 2011 til oktober 2013, og som Vice President juli 2006 til oktober 2013. Dan var også selskapsjurist fra februar 2005 til november 2007. Før han kom til oss jobbet han som advokat hos Latham & Watkins LLP fra oktober 1998 til februar 2005. Der jobbet han med fusjoner og overtakelser, samt bedriftsfinansiering.