Ved å holde fast ved våre kjerneverdier skiller vi oss ut fra konkurrentene

Korrigering av syn: Dette er et oppdrag som krever medarbeidere som har en sterk ambisjon om å hjelpe andre. I dette tilfellet taler våre verdier for seg. Vi er:

  • hengivne – vi gir oss ikke før jobben er riktig utført, for dem som bruker kontaktlinsene våre, for optikerne som ordinerer dem, og for vår egen del
  • Innovative – vi setter stadig nye utfordringer for oss selv for å forbedre hver eneste linse vi produserer og hver relasjon vi bygger.
  • partnere – enhver vellykket forretningsvirksomhet handler om å skape relasjoner – det gjør vi basert på ærlighet, oppriktighet, tillit og respekt
  • vennlige – vi er åpne og lett tilgjengelige – enten du bruker CooperVisions kontaktlinser eller du er optiker, er du velkommen til å kontakte oss når som helst

Gå inn på alternativene nedenfor hvis du vil vite mer om hvordan vi handler i tråd med disse.

Vår kultur

Vi fortsetter å bygge på vår rike innovasjonsarv.

Vårt mangfold

Vår styrke ligger i våre globale medarbeidere.